Gå til innhold

– Ungdom har fysikk som 70-åringar


Anbefalte innlegg

Dette er meget skremmende saker slik jeg ser det, og jeg opplever som (utdannet) lektor i kroppsøving, idrett og friluftsliv, at det ikke gjøres nok fra statlig hold for å utbedre denne problematikken. Jeg arbeider seg fulltid innenfor en annen bransje da det er få jobber å oppdrive for meg innenfor mitt fagfelt. En ting er den enkelte, men hvis man også tenker samfunnsøkonomisk må det være mye penger å spare på å få barn og unge i aktivitet fra tidlig alder.

Det bør også mer kunnskap om kosthold inn i skolen for å gjøre noe med dagens situasjon. Slik jeg ser det er det altfor mange unge som kjøper seg lunsj på butikken fremfor å ha med hjemmefra, og da går det ofte i fine rundstykker, boller, brus og annet usunt.

Artikkel hentet fra: Fleire unge treng behandling hos kiropraktor - sit for mykje i ro - NRK Sogn og Fjordane - NRK Nyhende

– Tidlegare spelte ein fotball og gjekk på ski. I dag sit mange inne med spel og PC, seier kiropraktor André Didriksen i Førde til avisa Firda.

Deadline-syndromet

Didriksen har ført statistikk dei seks siste åra og merkar klart trenden. Behovet har 20-dobla seg i aldersgruppa i 10–19 år. Han ser unge med problem dei til vanleg ser hos folk i 70-åra.

– Det er fleire som kjem med psykomotoriske lidingar som kjem frå stress og press. Vi kallar det deadline-syndromet. Det er heilt utrulege tal det er snakk om, seier han til Firda.

I talmaterialet til kiropraktoren kjem det mellom anna fram at han hadde 37 behandlingar i aldersgruppa 10-19 år i 2006. Talet hadde auka til 697 i 2012.

Aldersgruppa 40-49 år har framleis dei fleste behandlingane - med nesten 4000 i 2012. Men tal behandlingar for ungdommen aukar i ei eksplosiv fart, og tek monaleg innpå dei eldre aldersgruppene.

Dei unge treng fleire behandlingar

Sjølv om folk generelt er flinkare til å oppsøkje kiropraktor, er han sjokkert over utviklinga hos dei unge.

Korsryggproblema har dobla seg frå 2006 til 2012 i aldersgruppa 10-19 år. Når det gjeld nakkeproblem er det ei fordobling. For plager i området mellom nakke og korsrygg er det tre gonger så mange no som for seks år sidan.

Didriksen får også inn mange med hovudpine som skuldast at ungdommane sit med hovudet framover når dei spelar på datamaskinen.

For seks år sidan måtte ein pasient i denne aldersgruppa ha to behandlingar for å bli frisk. I dag trengst det i snitt 5,5 behandlingar.

– Vi ser at kjernemuskulaturen og haldninga ikkje er like bra. Det tek lengre tid å ordne opp i problem fordi grunnlaget er dårlegare, seier han.

Ønskjer meir gym

Didriksen er ein forkjempar for meir gymnastikk i skulen og at karakterane må fjernast i dette faget.

– Det er behov for meir bevegelse hos dei unge. Det har eg sett over fleire år. Når ikkje foreldre har tid å halde borna i aktivitet så må den fysiske aktiviteten i skulen doblast. Fjern også karakteren, seier han til NRK.no.

Har for dårleg kroppshaldning

Kiropraktoren seier mange unge har dårleg kroppshaldning, noko som kan føre til muskel- og skjelettplager.

– Berre sjå på saggestilen. Det skal liksom vere kult å gå med buksene langt nede. Men dette fører til at ryggen blir ei stor C-kurve. Slik er ryggen når ein baby blir født, men så blir det oppretta fleire kurver i ryggen etter kvart. Enkelte verkar som dei går tilbake til det første stadiet fordi har feil haldning når dei står og går.

Enkelte av klientane er ungdommar som prøver å byrje på trening, men som ikkje klarer det.

– Eg går gjennom musklar og skjelett og finn mange feil hos enkelte. Vi behandlar og gir råd, men eg veit ikkje om dei blir følgde, seier han til NRK.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Enig, og det største problemet er mediet vi sitter og glaner på nå. Datamaskinen og smarttelefonen.

Det verste er jo at skolen nesten oppfordrer til det i frykt for at ungdommene skal bli akterutseilt "teknologisk". For å ta et lite sidespor. Mulig jeg høres gammel ut nå, men hvorfor får hver elev sitte med laptopen i undervisninga? Som om de ikke satt nok foran tekniske dippedutter resten av dagen? En ting er mangel på bevegelse, men hvordan er det mulig å få med seg noe i timene når man sitter der og multitasker mellom spill og facebook?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, Gundersen™.

:)

Jeg jobber selv med dette og er det noe jeg er enig med Didriksen i, så er er det at den generelle kroppslige aktiviteten i skolen må opp og karakteren i kroppsøving må fjernes. Hvorfor må karakteren fjernes? Jo - vi er på et såvidt lavt nivå at det egentlig ikke handler om å sette ferdigheter i fokus, men rett og slett få barn og unge til å få lyst til å bevege seg i det hele tatt. Om de leker med ball, spiller landhockey, hopper på trampoliner eller går på fjelltur er revnende likegyldig. Det viktigste er at de i større grad finner glede av å være i aktivitet. Da må det være utgangspunktet - glede og egenmotivasjon.

I for mange år og i for mange sammenhenger har det litt lagt prestisje i å kvalitets-sikre det faglige opplegget knyttet til fysisk fostring i skolen. Det er og blir feil innfallsvinkel! En kontroversiell påstand kanskje, men det er etter mitt skjønn mye viktigere å få barn og unge til å velge bort stillesittende aktiviteter enn å skulle sikre at gymtimene i skolen er progresjonsrettet i forhold til fagplan.

Barn og unge vil som oss voksne - i det store bildet - alltid velge det lystbetonte fremfor det snusfornuftige. Gymtimer og aktivitetsdager i skolen bør derfor være en introduksjon til de positive opplevelsene fysisk utfoldelse kan by på - for alle og enhver. Det er, slik jeg ser det, derfor kroppsøving er det mest krevende faget av alle i forhold til individuell tilpassning. Dermed bør det også i større grad gis rom for elevenes frie valg av aktivitet. Målet må være å stimulere til egenmotivert aktivitet, også utover gymtimen.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Men må vi ikke ta tak i HJEMMET heller? Vi hadde ikke MER gym på 80-tallet, men vi rørte oss mer på fritiden. Vi hadde barnetv fra 1800 til 1830, utenom denne halvtimen så måtte vi finne på noe selv.

To gymtimer i uka og en turdag annenhver måned, må være et oppnåelig mål for hele grunnskolen/ungdomsskolen. Litt flere turdager i 1.klasse (her er det en dag i uka første år, og en dag annenvher uke 2.klasse. Så har de gym og en turdag i måneden etterdet)..Og deretter så synes jeg foreldre bør presses ut sammen med barna. I det misnte bør de ta kampen med og slå av TV og Data i noen time rhver ettermiddag.

Jeg mener vi skal ikke ta ansvaret vekk fra forelde, det blir feil og skylde på at "staten ikke legger til rette" for at barna skal være aktive. Er forsåvidt enig i at gymmen i en periode kanskej bør være uten karakterer,- men ut over det mener jeg at aktiviteten på fritida er det STORE problemet, og det er foreldres ansvar,- og det er sannsynlig også DER feilbelastning og "stresskader" dukker opp. De ligger henslengt i senga, på gulvet i sofaen og ser på Smartphonen sin, TV eller bærbarPC. På skolen sitter de (stort sett) ved mer eller mindre tilpassede pulter. EN ting til skolen kan gjøre, er og FORBY internett, smarttelefoner og bruk av bærbarPC og iPad på skolen ut over i undervisningen. Den skolen de testet det på viste jo ENORM økning i aktivitet i friminuttene...

Igjen, skoledagene for elever i eldre trinn i grunnskolen og ungdomsskolen har hverken mindre gym eller lenger skoledager enn hva "min generasjon" hadde,- så igjen, jeg vil ikke tro feilen ligger der......

Man må tørre og kalle spade for en spade og si; desverre er din latskap og din måte og være forbilde for dine barn på når det kommer til aktivitet, årsak til at barnet ditt er feit og Foreldres behov for og "slappe av"; eller få tid til "egnepleie" og egen trening, går ofte ut over aktivitet med barna. Som skulle vært en del av barnas grunnleggende læring i forhold til og lære og bevege seg,- lære og LIKE og bevege seg... Like galt og være sofasliter og la barna se TV for og slippe mas, som og sette barna på lekerommet på gymen flere kvelder i uka, for og trene selv....I stedet for og ta med barna på en aktivitet DE kan delta på........Både og,- altså trene selv MENS barna trener er jo en ide. Men ikke alle aktiviteter tillater at foreldre bare setter igjen barna, og da bør man velge bort egen trening og være tilstede....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Enig, og det største problemet er mediet vi sitter og glaner på nå. Datamaskinen og smarttelefonen.

Det verste er jo at skolen nesten oppfordrer til det i frykt for at ungdommene skal bli akterutseilt "teknologisk". For å ta et lite sidespor. Mulig jeg høres gammel ut nå, men hvorfor får hver elev sitte med laptopen i undervisninga? Som om de ikke satt nok foran tekniske dippedutter resten av dagen? En ting er mangel på bevegelse, men hvordan er det mulig å få med seg noe i timene når man sitter der og multitasker mellom spill og facebook?

..Og deretter så synes jeg foreldre bør presses ut sammen med barna. I det misnte bør de ta kampen med og slå av TV og Data i noen time rhver ettermiddag.

Jeg mener vi skal ikke ta ansvaret vekk fra forelde, det blir feil og skylde på at "staten ikke legger til rette" for at barna skal være aktive. Er forsåvidt enig i at gymmen i en periode kanskej bør være uten karakterer,- men ut over det mener jeg at aktiviteten på fritida er det STORE problemet, og det er foreldres ansvar,- og det er sannsynlig også DER feilbelastning og "stresskader" dukker opp. De ligger henslengt i senga, på gulvet i sofaen og ser på Smartphonen sin, TV eller bærbarPC. På skolen sitter de (stort sett) ved mer eller mindre tilpassede pulter. EN ting til skolen kan gjøre, er og FORBY internett, smarttelefoner og bruk av bærbarPC og iPad på skolen ut over i undervisningen. Den skolen de testet det på viste jo ENORM økning i aktivitet i friminuttene...

Skal ikke si jeg er uenig, og facebook på laptop i historietimen er nok ingen tjent med. Det er dog ikke til å komme unna at skolen skal forberede alle etter beste evne til et produktiv liv i et yrke de senere velger seg, og med mindre du skal være vaskedame eller jobbe i disken på McDonald's vil pc, smarttelefon og annet teknisk utstyr være noe du skjeldent går en dag uten.

Mobil og pc vil være en stor del av livet til alle dagens unge, enten man vil innse det eller ikke. For å være litt konstruktiv ville jeg foreslått et eget fag som tok for seg samling av informasjon, kildekritikk, generelle IT-ferdigheter (noe de fleste tilegner seg på egenhånd nå uansett), og kanskje et snev av filosofi. Noen timer av dette hver uke gjennom hele grunnskolen hadde gjort Norge svært godt, også kunne man lært på "gamlemåten" i norsk, matte og alle de andre fagene, men hatt pc tilgjengelig som verktøy for rettskrivning, informasjonssøk, presentasjoner osv. akkurat som man ville hatt i en jobbsituasjon.

..og mer gym. Herre, hva er poenget med gymteori? Hva hjelper det barn og unge å vite hva musklene i låret heter om de aldri bruker dem? Skulle sett 2-3 dobbelttimer i uka med ballspill, styrketrening, eller andre ting elevene synes er gøy som et absolutt minimum. I asiatiske land har de mye fysisk aktivitet for elevene, og alle vet at asiater er de smarteste av oss. Halvseriøst, men alikevel viktig, for elevene hadde hatt langt mer produktive skoledager om de fikk slite seg ut litt nå og da.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er i grunn lite overaskande at det er slik. Foreldra sørgar for at ungane har nok av tekniske duppedittar å underhalde seg med når dei "kjedar seg", i staden for at ungane bli oppmuntra til å bruke kroppen for å finne på noko å gjere. Dessuten har alle godt av å kjede seg litt innimellom!

Og betre er det ikkje i skule og barnehage. Når ungar i 3-4årsalderen spelar på ipad i barnehagen, synest eg i grunn det er ille. Slikt kan dei vel gjere heime, eller vente til dei kan å lese før dei lære seg slikt? Blir oppgitt...:(

Vi lever på mange måtar i eit teknologisk/elektronisk-helvette, der det ikkje er vanskeleg å bli avhengig av elektronikken rundt seg. Veldig mange unge og vaksne er avhengig av mobiltelefon, og no etter kvart det å ha tilgong på internett til ei kvar tid. Barn sit klistra til tv/pc/spelkonsollar e.l. og veit knapt at det går ann å halde på med frileik.

Eg har sjølv hatt gleda av å ha vore vikarlærar, og då hatt ansvar for gym- og fysiskativitetstimar på barneskulenivå. Det har vore interessant å sjå forskjellege typar unge som skal samarbeide i gym og leik. "Heldigvis" har eg sjølv bakgrunn frå å misslike gymtimar sterkt, og med den bakgrunnen har eg klart å få engasjert somme unge som ellers gjerne ville hatt ein tung time med lite utbytte, til å faktisk ha det kjekt medan dei sveittar. Gym skal vere kjekt og lærerikt, ellers får ein ikkje motivert nokon til å fortsette med fysisk aktivitet.

Det er ikkje for lite gymtimar o.l. på skulen i grunn, men kvaliteten kunne vore betre. Fritida/heimetida er nok største problemet.

Heime kan ein med fordel sørge for å sende ungane ut, samstundes som ein inndreg elektronikk. Fungerar kanskje best på landet(?) då det på meir tettbygde stadar gjerene er andre ting som kan forhindre utfoldelse(butikkar, kjøpesenter o.l.).

Ein anna ting som sikkert ville forbetra både helsa og lesekunnskapen blandt unge, er å kutte ut den overdrevne databruken i skulen. Med ein pc er det utruleg mange som har dårleg sittestilling(som resulterar i rygg/nakkeplager og haudverk), og mange les mykje lettar på ark enn på skjerm(altså har lettare for å lære å lese).

Ja, ein vil få bruk for teknologi i yrkesliv og som vaksen (og gjerne før ein vert vaksne), men overdreven opplæring er heilt unødvendig. Min generasjon fikk f.eks. inga opplæring av å bruke mobiltelefon på skulen endå det var noko heilt nytt den gong, men eg har endå til gode å møte ein normal person på min alder her til lands, som ikkje skjønnar seg på mobilen. Pc og andre ting er mykje det same. Får ein grunnleggande opplæring i løpet av grunnskulen, så kan ein heller ha spesialisering på forskjellege linjer seinare.

Eg trur foreldra må kome meir på bana og gjerne ta ein del "upopulære" valg på familiens vegne. Og det offentlege (dvs skule/barnehage) må ha meir forkus på leik og læring, i staden for digitale dingsar.

Her er ei sak som kanskje kan vere til inspirasjon for somme? Ingen tv. Ingen kjøring til og fra aktiviteter. Ingen nye leker utenom bursdag og jul. -Aftenposten

I eigen heim har vi bevisst ikkje tv. Dvs, vi har ein som vi brukar til å sjå film på, så eldstemann får som regel sjå litt film ca kvar dag (i snitt 5dagar i veka). Langfilm er avgrensa til helger eller spesielle tider (ved langvarig sjukdom, ferie o.l.).

Vi går til butikken, med mindre vi må fylle drivstoff eller handlar i forbindelse med anna bilkøyring. Er det fint veir og ein har fri, så er det uaktuelt å sitte inne. Godteri kun laurdag (og dessert søndag), utan om spesielle høver(jul/påske/bursdag o.l.). Grønsaker til kvar middag (med mindre vi har f.eks. graut). Vi som foreldre prøvar å begrense pcbruk til kveldstid, når ungane er lagde, samt vere flinke å vere med ungane ut.

Muleg andre seg på oss som rare? Vel, det driter eg faktisk i! Ein må ta ansvar for opplæring av eigne ungar, ein kan ikkje forvente at andre skal gjere den jobben. Eg vil i allefall at mine barn skal få best muleg grunnlag til å kunne ta fornuftige val etter som dei veks til.

Dårlege rollemodellar i heime kan øydelegge mykje. Mamma sat alltid som ein potetsekk, åt alt, alltid også mellom måltida og ho var av den hissige typen. Dette har eg fått med meg i bagasjen, og må jobbe beinhardt for å halde meg unna (på andre områder var ho flott, det skal ho ha!).

"Gammal vane er vond å vende" - hell yeah!

Folk, unge som gamle, må ta seg saman! Og dei som er i gong, kan godt prøve å inspirere andre til å vere med:)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Søsteren min fikk beskjed av legen at hun har gammeldamerygg. Hun er 18 år. Har fått henne med på Sats et par uker, før hun begynte å skulke og nå har hun meldt seg ut fordi moren vår ikke orker betale for medlemskapet når hun er der ca. 1 gang i måneden. Jeg er ikke overrasket over den artikkelen og syns det er trist, men uansett hva jeg sier til min søster på 18 med gammeldamerygg, så må hun finne motivasjonen selv. Det er som nyttårsforsettene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...

Tror trikset er at foreldrene må finne en eller annen måte å gjøre fysisk aktivitet givende og spennende. De aller fleste unge driter i om det er "godt for helse", er det ubehagelig å utføre, vil de heller være i samme form som pensjonister. Som liten ville jeg ikke springe etter en ball for fem flate øre, men å springe opp et fjell for fange fisk med fattern gjorde jeg gladelig.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Selv går jeg studiespesialiserende på videregående skole, og jeg må si: gymmen suger. Læreren vår er typ 60 år og har muligens en pedagogikkutdanning fra 1970, med noe mer. Gymtimene er lite motiverende og læreren er heller ikke spesielt flink til å følge oss opp med tips og inspirasjon. Dette fører da nødvendigvis til at en som meg, som nesten ikke eier et snev av interesse for sport, blir lite motvert. Gymtimene må bli bedre og karakteren må fjernes!!

Jeg er enig i at aktiviteter på fritiden veier høyest, når det er sagt, så vet jeg ikke hvor mange av dagens "yngre ungdom" som er aktive på fritiden, men så godt som alle jeg kjenner er ihvertfall aktive i en eller annen idrett eller på treningsstudio. Kommer man fra familier hvor for eksempel fotball er en interesse, er det jo mulig å drive med aktiviteter i forbindelse med det. Er man minimalt interessert i sport (som jeg er), så er treningsstudio et godt alternativ :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Familien min og vennene mine forteller meg at jeg at en fysikk som en mann.. I can't se whyy.. I familien min er jeg den som finner på aktiviteter. Mens i venne gjengen jeg hører til er jeg den eneste som i det hele tatt er aktiv. Ler kraftig hver gang de nevner at jeg har fysikk som en mann. Vil heller ha det, enn å ha fysikk som en 70 år gammel kvinne! :lol:

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har dette noe med skolen å gjøre i det hele tatt? Dette er foreldrene som svikter. Hva med å sende bekymringsmelding hvis dere vet om barn i faresonen? :p

En vanlig skoleuke hos oss (barneskole) består av gymtimen (45 minutter), fysisk aktivitet(30 minutter), friminutt(30-60minutter x5) og turdag hver eller annhver uke. Pluss at de ofte er ute rundt en time på SFO.

Dingser er ikke grunnen til at barn blir stillesittende, foreldre er.

Mine barn har brukt nettbrett fra de var halvannet år gamle, kunne bokstavlyder, tall/mengde-kobling, knekte lese/skrive-koden og kan regne før skolestart. Samtidig så elsker de å gå ut, mye mer enn de liker å sitte inne.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Familien min og vennene mine forteller meg at jeg at en fysikk som en mann.. I can't se whyy.. I familien min er jeg den som finner på aktiviteter. Mens i venne gjengen jeg hører til er jeg den eneste som i det hele tatt er aktiv. Ler kraftig hver gang de nevner at jeg har fysikk som en mann. Vil heller ha det, enn å ha fysikk som en 70 år gammel kvinne! :lol:

Hvis det er deg på avataren din så ser du nokså feminin ut. (y)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har dette noe med skolen å gjøre i det hele tatt? Dette er foreldrene som svikter.

Jepp. Helt enig.

Edit: Slutter ikke å undre meg over at man trenger sertifikat for alt mulig, bare ikke for de 2 allervanskeligste og viktigste ting: oppdra barn og stemme for stortinget.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...