Jump to content

Linjemannen

Members
 • Content Count

  3810
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

Linjemannen last won the day on November 23 2015

Linjemannen had the most liked content!

About Linjemannen

 • Rank
  Top member

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Når en løfter med utstyr - slik CYC gjør - så må teknikken til en viss grad tilpasses utstyret. Det vil for de aller fleste innebære en bredere fotstilling og høyere stangplassering.
 2. Helt vanlig på tunge sett. Enda mer vanlig (enn helt vanlig 😀) om du driver med utstyrsløfting. Noe jævlig herk når du blåser blodkar på øynene (jmf. @Babel ovenfor her). Ser jo ut som ondemannen selv da... For min del, som jobber med små barn, så er det umulig å utsette seg for denslags og det er da også hovedårsaken til at jeg har gitt meg med utstyrsløfting. Skjortebenk var det som var trigger for sprengte blodkar på øyet for min del. Store individuelle forskjeller dog, så ulik toleranse er vanlig. jeg er en sart mann.
 3. Yeah! We want all of them female members of Gainz Crew! :)
 4. Vil selv anbefale å øke frekvensen! Men da må du selvsagt gå ned på intensiteten og det er kanskje ikke like gøy. Jeg bøyer jevnt over 4 til 5 dager i uken og knærne er ikke noe problem. Bruk for all del knevarmere - de virker forebyggende på kneproblematikk så ikke vent med å kjøpe slikt til du trenger dem. Da er det egentlig litt for seint... 5x5 er en fin intro til tung progresjonsrettet vekt-trening, men over tid bør både unge som eldre utøvere finne andre programeringsmodeller å tufte treningen på. Frekvens er et sterkere kort over tid enn ensidig fokus på intensitetsøkninger. Tenker jeg.
 5. Det er det, som sagt, ikke alle som vil være enig med deg i. Jeg velger å ikke ha noe offisielt synspunkt på det. Mitt poeng er at det vil være løftere som vil kunne lykkes bedre som utstyrsløftere i BSK enn i Odin. Selv om det sikkert som oftest vil være omvendt. Vær gjerne uenig, men ikke vær det fordi dere konkluderer med at jeg har klubbens beste i siktet og ikke løfterens beste. Det blir bare for dumt. Og så kan vi sikkert en dag uteske de idrettspsykologiske aspektene som kommer i spill når det skapes uovertrufne utstyrsløftere i et miljø i en bygd i Øksfjord, i en klase med hus i Sogndal eller på ett eller annet avsindig lite sted uten et fnugg av kompetanse eller uten et eneste besøk av noen fra forbundet... Men det får bli en annen gang. Nå gidder jeg ikke mer.
 6. Hva som er til BSK sitt beste, kan det nok også være uenighet om og ikke alle er enige i at en sterkere satsning på utstyrsløfting vil være den beste veien å gå. Jeg for min del vil unngå å mene for mye om akkurat den debatten, men vil fastholde at det er fult mulig å lykkes med utstyrssatsning i BSK. Også på et høyt internasjonalt nivå for ungdom og junior. Jeg har ingen problemer med at folk er uenig med meg i det. Men at folk som ikke kjenner meg fremstiller det som om jeg hevder dette fordi jeg forsvarer klubb fremfor å tenke på løfterens beste, vel, det er såpass dumt at jeg tenkte at det er slikt som eksempelvis du, Ninaz, ville ta til orde mot og si i fra om ikke er en rettferdig konklusjon. Men verden går videre i morgen også. Med eller uten utstyr.
 7. Som sagt, jeg annkjenner argumentene dine, men er uenig i konklusjonene. Det er greit - og det lever vi fint med. Men, å konkludere med at jeg er mer opptatt av å forsvare klubb enn å tenke løfterens beste, er ikke bare forhastet og feiltolket, men på grensen til ufint. Jeg har ikke trukket noen lettvinte konklusjoner om deg og kommer heller ikke til å gjøre det. Jeg tror du har løfterens beste i tankene i alt du skriver og sant og si - om du leser det jeg skriver - så burde du se at det har jeg også. Så - vi har ulike innfallsvinkler og ulike konklusjoner - men det trenger ikke bety at den ene er er mindre gjennomtenkt enn den andre. Ei heller trenger det å bety at noen av oss ikke har skjønt tegninga når det kommer til det å utvikle utstyrsløftere på best mulige måte. Det betyr bare at det finnes flere veier til målet og at når en gir råd, så bør en opptre med en hvis ydmykhet. Og, om du skulle tolke noe uuttalt mellom linjene her, så la meg umiddelbart få slå fast; Jeg har ingen tro på at miljøet på Odin er dårligere eller bedre på Odin enn på BSK. Poenget er at det er annerledes. Dermed appelerer det til ulike mennesketyper. En kan velge. Og valget kan være bra enten en velger det ene eller andre, også om en vil satse med utstyr. Så må du gjerne være uenig i det.
 8. Jeg synes det er underlig, og ikke særlig trivelig å bli tillagt en holdning om at jeg ser på klubbens beste og ikke løfterens beste. Spesielt av en kar som verken kjenner meg eller min funksjon i BSK. Det poengterte jeg allerede i forrige innlegg, men du velger å gjenta påstanden igjen. Jeg har sett mange løftere gå fra BSK til Odin og jeg har aldri rådet dem til å velge noe annet. Jeg har pekt på mulighetene som finnes i begge klubber og har, også her i tråden, vært tydelig på hvilken klubb som besitter størst kompetanse på utstyrsløfting. Ingen løftere er make. Alle er forskjellige. Å løfte handler ikke bare om teknikk, styrke og treningsmuligheter. Det handler også om personkjemi, miljø og hele den pakken der. Tar en ikke slikt med i betraktningen, så kunne det meste foregått etter samlebåndsprinsippet. At en såpass stor by som Bergen har flere klubber, med ulike styrker i sine respektive miljø - det burde være åpenbart for enhver at det er en god ting. Å utvikle en god utstyrsløfter er ikke 2+2 = 4 Ulike mennesker blomstrer i ulike miljø. Og om noe, så er det merkunderlige lappeteppet av små og store styrkeløftklubber i alle kriker og kroker av Norge et veldig godt bevis på akkurat det. Små miljøer rundt omkring har skapt verdensmestre på løpende bånd. Å kvalitetssikre treningsarbeidet i klubbene er faktisk et av satsningsområdene til NSF, og etter mitt skjønn er en absolutt på rett vei i måten en gjør dette på. Og Dietmar er tydelig på at en av de viktigste suksessfaktorene er individuell tilpassning for den enkelte løfter og ved å styrke og bygge videre på miljøet i de enkelte klubbene. Å bytte klubb i Bergen er den enkleste sak i verden. Og løftere gjør det stadig vekk. Det er ikke like lett i Øksfjord, for eksempel. burny_ må mene hva han vil om meg og min argumentasjon, men jeg er ganske trygg på at alle BSKs løftere er trygg på at jeg gir dem ærlige råd ut i fra hva som er deres beste. Og det gjelder også for dem som (allerede)har flyttet over til Odin. Nuff said.
 9. At ikke jeg skulle ha utøverens beste i tankene, synes jeg er en merkelig påstand. En Ferrari er en mye raskere bil enn en Volvo - men det betyr ikke at det alltid er Ferrarien som kommer først frem. Bergen er en stor by og det at det eksisterer konkurrerende miljøer, er utelukkende positivt så lenge veksten innenfor styrkeløft er såvidt stor som den faktisk er. Og - om en ser på talenttilfang i Bergen, så er det ikke feil å si at BSK vært den ledende klubben i regionen de siste åra. Men Odin er og vil fortsatt være regionens eliteklubb innenfor styrkeløft og om en ser bort fra ungdom og junior så er det nesten utelukkende Odin som leverer løftere til landslaget i styrkeløft. Når - og om - løftere vil utvikle seg videre og prøve seg med utstyr, så vil det være naturlig å anbefale løfteren å søke til Odin og den erfaringen og kompetansen en i den klubben har opparbeidet. Men - og det er viktig - satsningen i en klubb er ikke bare et spørsmål talent, metodikk og kunnskap, men like mye miljøutvikling. Ikke alle trives i BSK og ikke alle trives i Odin. Det er ulike miljø, med ulik sjargong og omgangsform, preget av ulike typer, "klikker" og ledere. Det er mer enn noe annet en god ting! Og det er ikke noe problem å få til utstyrssatsning i BSK. Selvsagt bruker vi NSF sine ressurser. Først og fremst stiller Regionstrener Kirketeig velvillig opp når vi signaliserer behov. Han er da også den beste ressursen å støtte seg på, både for Odin og BSK. . Dessuten kurses flere av klubbens trenere og aktive i NSFs regi under Dietmars ledelse. Og klubben har da fostret flere medaljevinnere i nasjonale og internasjonale mesterskap i styrkeløft med utstyr, så helt blåst er det jo ikke.
 10. Jeg ser poengene dine og det er valide motargumenter - men vi er altså helt uenig i alle konklusjoner. Artig! Okke som, det er ingen big deal og årsaken til at vi konkluderer ulikt knytter seg, tror jeg, i hovedsak til at vi vekter argumentene ulikt.
 11. Et par råd. Begynn gjerne med en Titan Spartan i bøy. Det er en enklere modell å lykkes med enn Super Centurion. Hvordan en reagerer på restriksjon i bøy er individuelt og tilpassningsprosessene er ulike. Enkelte kan hoppe rett inn i en tight Super Centurion og nå dybde etter et par treninger. Andre trenger lengre tid. Selv har jeg gode erfaringer med innstegsmodellen Spartan, men så er jeg da også en pingle. Til Sumomark er det Titan Velocity som nå gjelder. Etter at deadlifter og metallifter nå ikke lenger kan brukes, så er utvalget ytterst begrenset. Velocity er en drakt som gir bra pop fra bunnen. Jeg har gode erfaringer med den. Når det gjelder skjorte, så er det et stort utvalg - det er din løfteteknikk og styrke som definerer hva som er beste valg for deg. Jeg tror du bruker en F6 nå - eller en fury? Begge er innstegsmodeller Angeled Sleeve (AS) og Straight Sleeve (SS). Hvilken som er best for deg handler om graden av oppspenn og graden av "tucking" av albuene. Katana, SuperKatana og lowcut skjortene er tøffere å lykkes med og krever mer både teknisk og styrkemessig. De kommer også i modellene AS og SS. Ellers til debatten om BSK og Odin. Utstyrskompetansen er mye større i Odin enn i BSK. Men - og det er viktig - utstyrstilpasning er en individuell sak. Alle responderer ulikt på dette og strever med ulike utfordringer. En dyktig coach kan rette fokus mot de utfordringene som er viktigst å komme forbi og vil ha strategier å dele på hvordan en skal angripe dem. Der er for eksempel Kirketeig en unik ressurs i Odin. Om han er villig til å hjelpe når det trengs, så er det verdensklasse-coaching å hente der. Men - det viktigste dernest, er å være en gjeng som er villige til å hjelpe hverandre. Surre knebind og trekke skjorter, sikre og spotte. BSK er en klubb med få utstyrsløftere per i dag, men det er stadig flere som snuser på muligheten. Om en går sammen og backer hverandre, så er det absolutt mulig å få til et progressivt miljø også i BSK. Å hente inn ekspertise til klubben for å støtte en slik satsning har vært gjort med hell før og kan gjøres igjen.
 12. Det er kun to ting her som kan svares på, siden det du spør om er så individuelt og betinger at fagpersonell diagnostiserer og utreder både skade, behandling og anbefaler videre aktivitet. Markløft er ikke farlig for funskjonsfriske mennesker. Markløft kan gjerne brukes i opptreningsperioder etter skade. Så hva skal du da gjøre? Om du vil benytte markløft, så må du løfte riktig. Hva er riktig? Det tekniske i forhold til selve løftet, tar jeg som en selvfølge at du ikke bare har greie på, men har automatisert og kan til fingerspissene. Like mye som at du må ha den biten på plass, så må du ha en forståelse for hvordan de ulike variantene av markløft, det finnes mange, vil angripe din muskulatur og ditt tidligere skadeområde. Hvor er svakhetene dine og hvordan kan du best adressere dem gjennom markløft? Dernest er det, som du selv er inne på, sllik at det er din kropp og det er din kropp som sier i fra når noe er feil - ikke en behandler eller PT. Det betyr at om du er smertefri mens du trener, og i tiden etter trening, så er kroppen din fornøyd og synes det du holder på med er helt fint! Og kroppen din tar ikke feil, slik behandlere kan gjøre. MEN!!! Poenget med styrketrening er jo å bli sterkere, så da kommer kravet til progresjon inn i bildet. Om du bøyer deg ned for å plukke opp en kulepenn, så er det like trolig du får prolaps av den grunn alene. Og selv om du løfter opp den samme kulepennen 50 ganger i løpet av den dag, med aldri så krum rygg, så føler du deg helt toppers. Men du blir ikke veldig mye sterkere.... Såehhh... Det som går fint med 100 kg på stanga, trenger ikke gå like bra med 130 kg på stanga. "Jammen, jeg vil gjerne ha 250 kg på stanga etterhvert, jeg må jo teste ut hva ryggen tåler, litt sånn forsiktig og etterhvert?" Her kommer de proffesjonelle behandlerne inn i bildet - og de profesjonelle styrketrenerne etter dem igjen. Du må vite hvilken muskulatur som er skadet, hvordan denne skaden påvirker løftinga, hvordan akkurat disse musklene skal aktiviseres gjennom markløft - om du bør isolere, redusere eller impementere løft av ulik karakter. Jeg kunne skrevet 17 sider om dette, men du ville likevel ikke fått noe godt svar på hva du bør gjøre...
×
×
 • Create New...