Gå til innhold

Tråden for dumme spørsmål!


Anbefalte innlegg

Så lenge du har jobbet der i tre mnd så har dere vel avtalt noe muntlig? Jeg har svart ovenfor på hva som er forskjellen mellom den rent juridiske siden av det og den praktiske. Hvis jeg skal gjette vilt uten å ha noensomhelst egentlig snøring på din situasjon, vil jeg tippe at en arbeidsgiver som har hatt deg gående i tre mnd uten å ville sette opp kontrakt antakelig ikke vil trekke deg for forliksrådet for å tvinge deg til å bli i jobben ut oppsigelsestid. Men som sagt, om de skylder deg penger kan det være enklest å prøve å lande dette på en OK måte med arbeidsgiver. Hvis du f.eks. har tjent opp kr 30000 brutto fra arbeidsgiver i den tiden du har jobbet der, så har du 10,2 % av dette til gode som feriepenger. Feriepenger utbetales som regel uten skattetrekk året etter at de er opptjent, men når man avslutter et arbeidsforhold har man rett til å få feriepengene utbetalt sammen med siste lønning (men da trekkes det skatt av dem, og NB-når jeg sier trekkes skatt så har dette kun betydning for selve utbetalingen, da feriepenger ikke *er* skattefrie, man betaler bare litt mer skatt av lønna i resten av året for å ha litt mer penger å rutte med om sommeren). Når det er sagt har du selvsagt krav på å få utbetalt opptjente feriepenger selv om du går på dagen og selv om arbeidsgiver ikke krever at du står i stillingen i oppsigelsestiden. Jeg sier bare at det rent praktisk sett kan være vanskeligere å få de utbetalt uten å styre litt med det.

Og det er egentlig alt jeg kan si om dette på generelt grunnlag.

Nope, ikke noe muntlig.

Nå skal det nevnes at dette bare er en biinntekt, så det er ikke sååå mye penger det er snakk om, men det er fortsatt penger. Jeg tenker jo at siden jeg ikke har noe muntlig eller skriftlig kontrakt, så har jeg ikke noe grunnlag for å si at jeg skal ha pengene mine når jeg ikke har noe svart på hvitt, hvis du skjønner hva jeg mener.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

  • Svar 11,3k
  • Opprettet
  • Siste svar

Mest aktive i denne tråden

Mest aktive i denne tråden

Populære innlegg

^Sorry, men om Grete Roede sier nei til avocado bør man jo si nei til Grete Roede. Avocado er best.

Jeg googla pussy pad for å se om det tilfeldigvis kom opp noe om hvor jeg kan få kjøpt noe slikt da jeg ikke klarer hip-thrust med bare stanga. Av en eller annen grunn kom det opp bilder nå sitter je

Jeg orket ikke lese så langt tilbake, men jeg bare tar det for gitt at det er du som mister huden på hendene ? Du holder nok stanga "feil" inni hånda. Jeg har nesten ikke træler lengre, og jeg

Postede bilder

Nope, ikke noe muntlig.

Nå skal det nevnes at dette bare er en biinntekt, så det er ikke sååå mye penger det er snakk om, men det er fortsatt penger. Jeg tenker jo at siden jeg ikke har noe muntlig eller skriftlig kontrakt, så har jeg ikke noe grunnlag for å si at jeg skal ha pengene mine når jeg ikke har noe svart på hvitt, hvis du skjønner hva jeg mener.

Har du fått noe som helst lønn utbetalt enda? Her kommer det vel kanskje ned til at du blir nødt til å "se an" arbeidsgiver før du bestemmer deg for hva du skal gjøre.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Har du fått noe som helst lønn utbetalt enda? Her kommer det vel kanskje ned til at du blir nødt til å "se an" arbeidsgiver før du bestemmer deg for hva du skal gjøre.

Greia er at jeg ikke har fått skattekortet mitt enda for i år, hele greiene er bare helt fucket up, har ringt inn til skattekontoret og snakket med den ene geita etter den andre. Men nå er det snart i orden uansett, men det gjør jo at jeg ikke vil gå siden jeg har lønn som ikke er utbetalt.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Nope, ikke noe muntlig.

Nå skal det nevnes at dette bare er en biinntekt, så det er ikke sååå mye penger det er snakk om, men det er fortsatt penger. Jeg tenker jo at siden jeg ikke har noe muntlig eller skriftlig kontrakt, så har jeg ikke noe grunnlag for å si at jeg skal ha pengene mine når jeg ikke har noe svart på hvitt, hvis du skjønner hva jeg mener.

Generelt for muntlige avtaler: rent juridisk sett så vil innholdet i "avtalen" mellom dere måtte utledes av en tolkning av hva som har blitt diskutert. Det som alltid er vanskelig med en muntlig avtale er å bevise hva som er avtalt dersom partene er uenige om avtalens innhold.

For feriepengenes del er imidlertid dette såre enkelt: grunnlaget vil være det du har tjent opp iht. lønnsslippene dine/det beløpet som ligger til grunn for det du har fått utbetalt. Retten til feriepenger følger direkte av ferieloven, og beløpet beregnes ut i fra hva som er opptjent av arbeidsvederlag.

Jeg skal være forsiktig med å gi konkrete råd uten å vite noe om den situasjonen du er i. Det du kan vurdere er ev. dette: dersom du synes arbeidsgiver virker useriøs eller masete å forholde seg til i så måte, kan du jo si opp nå før månedsskiftet, med en oppsigelsestid ut april. Det ryddigste fra din side er da å levere oppsigelse skriftlig, og så kan du notere på denne at du vil ha feriepengene utbetalt på neste (siste) ordinære lønningsdag. Dersom du jobber ekstrahjelpaktig, altså at det ikke er avtalt et visst antall timer i måneden, men at det er gitt mellom dere i den situasjonen som har vært de siste tre månedene at du står fritt til å ta imot vakter/timer etter arbeidsgivers forespørsel, kan du jo uansett løse problemet med å takke nei til flere vakter også i oppsigelsestiden..?

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Greia er at jeg ikke har fått skattekortet mitt enda for i år, hele greiene er bare helt fucket up, har ringt inn til skattekontoret og snakket med den ene geita etter den andre. Men nå er det snart i orden uansett, men det gjør jo at jeg ikke vil gå siden jeg har lønn som ikke er utbetalt.

OK. Men da har du vel vært på jobb, altså at du har timelister e.l. som viser at du har jobbet. Samt at dere må vel ha snakket om hva det er du skal få i lønn?

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Ja, vi har snakket om hva timelønnen er og jeg har skrevet timelister, but that's about it.

Ja, men da har du grunnlaget ditt der. Timelønn x timer = bruttolønn/arbeidsvederlag. Av dette har du krav på 10,2 % i feriepenger.

Eks.: 50 timer x 150 kr/timen = kr 7500 i lønn, pluss at du skal få kr 765 i feriepenger. Det skal trekkes skatt av hele summen, ref innlegget mitt ovenfor.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ja, men da har du grunnlaget ditt der. Timelønn x timer = bruttolønn/arbeidsvederlag. Av dette har du krav på 10,2 % i feriepenger.

Eks.: 50 timer x 150 kr/timen = kr 7500 i lønn, pluss at du skal få kr 765 i feriepenger. Det skal trekkes skatt av hele summen, ref innlegget mitt ovenfor.

Okei takk for svar :)

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Generelt for muntlige avtaler: rent juridisk sett så vil innholdet i "avtalen" mellom dere måtte utledes av en tolkning av hva som har blitt diskutert. Det som alltid er vanskelig med en muntlig avtale er å bevise hva som er avtalt dersom partene er uenige om avtalens innhold.

I loven står det:

§ 14-5. Krav om skriftlig arbeidsavtale (1) Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.

(min utheving)

Vil ikke dette ha noe å si?

Edit: Videre står:

(2) I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Er det da korrekt å anta at arbeidsgiver har brutt loven, og den "ansatte" er ikke formelt ansatt når ikke loven har blitt fulgt?

Lenke til innlegg
Del på andre sider
I loven står det:

§ 14-5. Krav om skriftlig arbeidsavtale (1) Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.

(min utheving)

Vil ikke dette ha noe å si?

Hehe, dette blir veldig juss da, men kan si noe kort om dette - arbeidsmiljøloven (i likhet med en del andre lover som f.eks. husleieloven) har en hel rekke bestemmelser som er der i hovedsak for å beskytte den svakere parten - i arb.miljøloven er dette arbeidstaker.

Kravet om skriftlighet er en ordensregel som skal beskytte arbeidstakeren, for slik å skape bevis for hva som faktisk er avtalt mellom partene, og regulere hvilke vesentlige plikter og rettigheter de har overfor hverandre. Arbeidsavtalen skal minimum inneholde de forhold som gjengis i § 14-6 (forhold som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet). Dette er for å beskytte arbeidstaker mtp. hvilket nærmere innhold arbeidsavtalen har (f.eks. slik at man har avtalt at man har en 100 % stilling), men påvirker som hovedregel ikke gyldigheten av selve arbeidsavtalen. I kommentarene på rettsdata står bl.a. om kravene til den skriftlige arbeidsavtalens innhold:

Den skriftlige arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet, herunder opplysninger som nevnt i bokstavene a til m. Oppregningen er ikke uttømmende. Alle vesentlige forhold, selv om de ikke fremgår av bokstavene a til m, skal inntas i avtalen. Partene står fritt til å ta inn mer detaljerte bestemmelser i arbeidsavtalen, både skriftlig og muntlig, og § 14-6 er ikke ment å innskrenke arbeidsgivers styringsrett mht. de materielle avtalevilkår. Høyesterett har lagt til grunn at manglende skriftlighet ikke gjør avtalen ugyldig, men kan føre til at avtalen blir tolket i arbeidsgiverens disfavør, jf. Rt. 2004 s. 53.

Det som skjer når man ikke har nedfelt ting skriftlig, er at det kan bli en bevismessig tvil om hva som faktisk er avtalt. En slik bevismessig tvil vil som regel kunne tolkes i arbeidsgivers disfavør, fordi det er arbeidsgiver som er pliktsubjekt hva gjelder skriftlighetskravet.

Sett hen til reglene om prøvetid f.eks. - så ser man at prøvetid eksplisitt må avtales skriftlig. Dette er i bunn og grunn fordi en avtale om prøvetid gir arbeidsgiver en utvidet rett til å avslutte arbeidsforholdet, samt kortere oppsigelsesfrist, og dermed gir arbeidstaker et noe svakere vern enn dersom prøvetid ikke er avtalt.

Som jeg skrev ovenfor - dersom arbeidsavtalen ikke ennå er skriftlig satt opp, kan arbeidstaker selvfølgelig kreve å få den skriftlig. Men det vil ikke medføre at partene ikke har noen rettigheter og plikter overfor hverandre. Arbeidsforholdet er der, det vil bare kunne være veldig vanskelig å klart avdekke hva det nærmere innholdet er.

EDIT - rettet et par feil, hehe

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Så, nå skal jeg være brutalt ærlig og ublyg:

Jeg har fått en stor "kvise, "der nede". En sånn materie- og blodfylt "kong". Disse hadde jeg ofte over hele kroppen da jeg var veldig overvektig, og de kunne vare lenge, lenge. Spørsmålet er; Hva er det og hvordan i faen blir jeg kvitt den? Har tømt og renset den i dagevis nå!

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Så, nå skal jeg være brutalt ærlig og ublyg:

Jeg har fått en stor "kvise, "der nede". En sånn materie- og blodfylt "kong". Disse hadde jeg ofte over hele kroppen da jeg var veldig overvektig, og de kunne vare lenge, lenge. Spørsmålet er; Hva er det og hvordan i faen blir jeg kvitt den? Har tømt og renset den i dagevis nå!

Dette?

Hud: Hidrosadenitt? - Lommelegen.no

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Jeg kom over en genial side på nettet hvor man kunne finne kroppsvekten sin og se hvor mye man tok i forskjellige baseøvelser, og hvor man lå i skalaen i forhold til at man var nybegynnere eller viderekommen. JEG FINNER IKKE DEN SIDEN IGJEN :( Jeg trodde jeg hadde bokmerket den, men det har jeg tydeligvis ikke gjort, og den var så bra.

Noen som vet hva jeg snakker om som kanskje har vært sett denne siden?

EDIT: Nevermind jeg fant den :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jeg kom over en genial side på nettet hvor man kunne finne kroppsvekten sin og se hvor mye man tok i forskjellige baseøvelser, og hvor man lå i skalaen i forhold til at man var nybegynnere eller viderekommen. JEG FINNER IKKE DEN SIDEN IGJEN :( Jeg trodde jeg hadde bokmerket den, men det har jeg tydeligvis ikke gjort, og den var så bra.

Noen som vet hva jeg snakker om som kanskje har vært sett denne siden?

EDIT: Nevermind jeg fant den :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Hvilken side da?

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...

×
×
  • Opprett ny...