Gå til innhold

Legaliseringsdebatten


Anbefalte innlegg

Fortsetter under...

Det høres jo flott ut, men du unngår poenget i kronikken her: Bør man virkelig straffes for bruk av narkotika?

Tilleggspørsmål: Og er rettssystemet et godt sted å starte rehabilitering? Statistikkene viser ganske klart at det ikke fungerer. Må ting gå så langt at man har svindlet og ranet seg til brukerdoser før man får "rehabiliteringshjelp" i fengsel? Jeg mener at på det punktet er det for sent. Du har allerede gitt vedkommende rulleblad og kontakter i enda flere kriminelle miljøer enn tidligere. Målet vårt må være å gi folk hjelp FØR de går å gjør brekk.

Nøkkelsetning: Det finnes ikke noen åpenbare bedre løsninger med nødvendig kapasitet i Norge i dag. <- This. Dette er så inhumant at det ligner ikke grisen. Bytt ut narkoman med "kreftpasient" eller "psykisk syk" så hadde norske politikere fått en annen lyd.

Er enig med deg i dette. Man bør ikke straffes for bruk av narkotika. Det har jeg vel sagt ca 20 ganger minst i denne tråden. Det er mange som sitter inne som er for syke, og som burde vært på andre typer institusjoner. Jeg prøver ikke å si at dagens system er perfekt. Poenget mitt var heller at folk settes ikke i fengsel for bruk av narkotika, de dømmes på bakgrunn av en lang rekke lovbrudd. Kronikken til han dommeren fikk det til å virke som om det er vanlig å sette folk i fengsel for erhvervelse og bruk av narkotika.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Er enig med deg i dette. Man bør ikke straffes for bruk av narkotika. Det har jeg vel sagt ca 20 ganger minst i denne tråden. Det er mange som sitter inne som er for syke, og som burde vært på andre typer institusjoner. Jeg prøver ikke å si at dagens system er perfekt. Poenget mitt var heller at folk settes ikke i fengsel for bruk av narkotika, de dømmes på bakgrunn av en lang rekke lovbrudd. Kronikken til han dommeren fikk det til å virke som om det er vanlig å sette folk i fengsel for erhvervelse og bruk av narkotika.

Pirkete av meg kanskje, men så lenge all omgang med narkotika er ulovlig er det vel ikke urimelig å anta at mange som ellers ikke ville hatt kontakt med kriminelle miljøer havner i kontakt med nettopp slike?

Tar man i tillegg med den hinsides sinnsyke prisen stoffer får når eneste leverandør er organisert kriminalitet vil jeg påstå man fint kan si at folk fengsles på grunn av ervervelse og bruk av narkotika, om enn noe indirekte.

Gitt at bruk av cannabis ikke er noe farligere enn bruk av alkohol*, ville om ikke annet mange unge vært spart for noen form for kontakt med langere og andre "skyggekarakterer" om de kunne kjøpe seg en rev og en sixpack på Meny.

Kunne en heroinavhengig f.eks. fått dekket forbruket sitt på blå resept hadde han/hun fått så enormt mye lavere levekostnader at det antagelig hadde vært mulig å både få seg en hybel og ha mat i kjøleskapet. Jeg vil faktisk påstå at de typiske horrible skremselsbildene man ser av utmagrede, ødelagte mennesker ikke skyldes rusmiddelet i seg selv, men et liv levd på gata uten en krone til overs til så mye som en ordentlig middag. Hadde personen i tillegg blitt behandlet som et menneske med problemer fremfor en kriminell av skitneste sort...

*(forutsatt at vi ikke sammenligner daglig misbruk av den ene med semi-ukentlig inntak av litt av den andre, slik mange gjør)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Tar man i tillegg med den hinsides sinnsyke prisen stoffer får når eneste leverandør er organisert kriminalitet vil jeg påstå man fint kan si at folk fengsles på grunn av ervervelse og bruk av narkotika, om enn noe indirekte.

De utslitte sletne karakterene man ser begynte jo gjerne på reseptmedisin, som de deretter etter hvert ble nektet av ulike årsaker for eksempel av legen sin eller liknende, for deretter å gå etter samme stoff på gaten og oppgraderte til hardere stoffer etter hvert som de var vel så tilgjengelig. Et sted ¨på vei i konstant rus har man en tendens til å miste jobb, leilighet, venner og omgangskrets uansett om det er lovlige eller ulovlige rusmidler. Gata er vel mer en konsekvens enn en utløsende årsak?

I tillegg: Er det egentlig sinnsyke priser? Er gatepris på narkotika så utrolig mye høyere enn pris på samme stoff produsert under tilstrekkelig hygieniske krav i et laboratorium? Legemidler er ikke billig det heller.

Og så fremt man ikke skal tillate folk å kjøpe ubegrensede midler av alle stoffer man har lyst på, vil man alltid få et kriminelt annenhåndsmarkedet, i alle fall.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kunne en heroinavhengig f.eks. fått dekket forbruket sitt på blå resept hadde han/hun fått så enormt mye lavere levekostnader at det antagelig hadde vært mulig å både få seg en hybel og ha mat i kjøleskapet. Jeg vil faktisk påstå at de typiske horrible skremselsbildene man ser av utmagrede, ødelagte mennesker ikke skyldes rusmiddelet i seg selv, men et liv levd på gata uten en krone til overs til så mye som en ordentlig middag. Hadde personen i tillegg blitt behandlet som et menneske med problemer fremfor en kriminell av skitneste sort...

Pinglo dekket en god del, men bare for å ta dette med heroin på resept. Heroinavhengige har i dag et tilbud om legemiddelassistert rusrehabilitering (LAR) der man får utlevert opiater som dekker opiatbehovet uten å gi en like voldsom rus som det heroin gjør. Dette er langt ifra noen magisk måte å kurere avhengighet og medfølgende sosiale problemer på. Mange bruker LAR i tillegg til andre rusmidler. LAR-medisin distribuert av kommunen selges på gata, og det finnes til og med folk som startet sin opiatavhengighet med LAR-medisin (ulovlig anskaffet selvfølgelig).

Nå mener jeg i prinsippet at LAR-behandling er et godt tilbud, men det må lang tettere oppfølgning til for å kunne fungere skikkelig. Historien illustrerer i det minste at legal distribusjon ikke er noen magisk løsning.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Pinglo dekket en god del, men bare for å ta dette med heroin på resept. Heroinavhengige har i dag et tilbud om legemiddelassistert rusrehabilitering (LAR) der man får utlevert opiater som dekker opiatbehovet uten å gi en like voldsom rus som det heroin gjør. Dette er langt ifra noen magisk måte å kurere avhengighet og medfølgende sosiale problemer på. Mange bruker LAR i tillegg til andre rusmidler. LAR-medisin distribuert av kommunen selges på gata, og det finnes til og med folk som startet sin opiatavhengighet med LAR-medisin (ulovlig anskaffet selvfølgelig).

Nå mener jeg i prinsippet at LAR-behandling er et godt tilbud, men det må lang tettere oppfølgning til for å kunne fungere skikkelig. Historien illustrerer i det minste at legal distribusjon ikke er noen magisk løsning.

Legal distribusjon av heroin (og skattlagt og kontrollert salg av hasj) hadde hatt følgende effekter:

 • De narkomane hadde hatt mer penger å rutte med, da Staten kan ta seg råd til å underselge organisert kriminalitet ganske voldsomt. Dette hadde om ikke annet gjort at narkomane kunne spise litt bedre og stjele litt mindre.
 • Organisert kriminalitet hadde fått betydelig mindre penger å rutte med.
 • Færre folk i soningskø og færre unge med prikker på rullebladet for kriminalitet som bare er kriminalitet fordi vi har bestemt at det er kriminalitet uten noe videre rasjonale for hvorfor, eller det minste tegn til at kriminalisering hjelper noen.
 • Færre offer for overdoser og urent "badekar-dop".

Selvsagt er ikke legal distribusjon noen løsning på avhengighet, all den tid avhengighet grunner ut i komplekse ting som oppvekst, arv, genetikk, utdanning, og gudene vet hva annet. Jeg står dog fortsatt på at det er et tiltak som ville hatt ganske mange positive effekter. Om hele den vestlige verden delte ut rent dop til dem som trenger det, hva i alle dager skulle organisert kriminalitet livnære seg av?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Om hele den vestlige verden delte ut rent dop til dem som trenger det, hva i alle dager skulle organisert kriminalitet livnære seg av?

Og hva blir definisjonen på en trengende?

For øvrig en ikke utømmende liste over mulig aktivitet: Vold, menneskehandel, menneskesmugling, utpressing, salg av medisiner og narkotika/doping folk ikke har fri tilgang på hos legen, terroraksjoner, piratkopiering av legemidler, ulovlig dumping av farlig avfall midt i matfatet til folk, svindel, luguber utlånsaktivitet, mer vold osv :p Ideen om at organisert kriminalitet vil forvitre og at mennesker som har valgt en kriminell løpebane vil løpe tilbake til vgs for å få generell studiekompetanse så de kan leve lovlydige liv fremover er helt usannsynlig naiv. Kriminelle kommer til å fortsette å være kriminelle. Og mister de en arena, så finner de seg en annen.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Helt enig med poengene dine, Pinglo. Likevel, poenget består: Å få penger fra en stor svart økonomi over til hvit økonomi er positivt. Det er snakk om en av verdens største illegale økonomier, estimert til ca 1% av globalt BNP. Det er mye shpenn. Selvfølgelig vil kriminelle tilpasse seg, men lavthengende frukt og alt det der. Med narkotikaforbudet så er det egentlig lagt til rette for en massiv svart økonomi som fører til en hel rekke problemer som konsekvens.

In other news: Kronikk om LAR i Bergens Tidende i dag - LAR-systemet oppleves som inhumant.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Legal distribusjon av heroin (og skattlagt og kontrollert salg av hasj) hadde hatt følgende effekter:

 • De narkomane hadde hatt mer penger å rutte med, da Staten kan ta seg råd til å underselge organisert kriminalitet ganske voldsomt. Dette hadde om ikke annet gjort at narkomane kunne spise litt bedre og stjele litt mindre.
 • Organisert kriminalitet hadde fått betydelig mindre penger å rutte med.
 • Færre folk i soningskø og færre unge med prikker på rullebladet for kriminalitet som bare er kriminalitet fordi vi har bestemt at det er kriminalitet uten noe videre rasjonale for hvorfor, eller det minste tegn til at kriminalisering hjelper noen.
 • Færre offer for overdoser og urent "badekar-dop".

Sett i lys av det vi vet om hvordan LAR fungerer, hvorfor tror du det? Det henger jo ikke på greip.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sett i lys av det vi vet om hvordan LAR fungerer, hvorfor tror du det? Det henger jo ikke på greip.

Nå er ikke nødvendigvis LAR slik det praktiseres i Norge et eksempel til etterfølgelse, jfr. mistilliten mellom partene som beskrives i kronikken i BT.no noen innlegg tilbake. Sammenlignet med lignende opplegg i Frankfurt der de ikke bruker 1/3 av budsjettet på urinprøver, men likevel får gode resultater, så kan en endring av politikk føre til positiv utvikling.

Fra den ferske kronikken i Aftenposten Internrevisjonen: Høyre er akterutseilt i narkotikapolitikken:

I 2012 publiserte EUs russenter EMCDDA en gjennomgang av forskningen på erfaringene i medlemslandene Belgia, Danmark, Nederland, Spania, Storbritannia og Tyskland, samt Sveits og Canada.

Rapporten konkluderte med at heroinbehandling var betydelig dyrere enn metadon, men at dette ble mer enn kompensert av andre fordeler, ikke minst at kriminaliteten gikk mer ned hos dem som mottok heroin. Dette er interessant, fordi det gjerne innvendes, også fra norske fagmiljøer, at denne behandlingen er svært dyr. Og det er den – men regnestykket går altså opp med god margin.

EU-rapporten forteller også at bruken av illegal heroin gikk ned. Og aller viktigst: Deltakerne opplevde en bedring i mental og fysisk helse, og generelt bedre livskvalitet.

Her er det snakk om behandling av herion til de tyngste brukerne. Det er en ganske liten gruppe med mennesker, men det er ikke desto mindre viktig. Når det gjelder legalt utsalg av cannabis så vil dette påvirke betraktelig flere mennesker i og med at vi vet at cannabis er det mest brukte illegale rusmidlet. Det er fortsatt noe tidlig å slå fast noe, men erfaringene fra statene i USA som har endret lovgivning virker å være positive.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nå er ikke nødvendigvis LAR slik det praktiseres i Norge et eksempel til etterfølgelse, jfr. mistilliten mellom partene som beskrives i kronikken i BT.no noen innlegg tilbake. Sammenlignet med lignende opplegg i Frankfurt der de ikke bruker 1/3 av budsjettet på urinprøver, men likevel får gode resultater, så kan en endring av politikk føre til positiv utvikling.

Blandt de LAR-brukerne jeg har møtt har jeg aldri snakket med en eneste en som mener systemet er for strengt. Snarere tvert imot, er de så rundhåndet med det at de deler ut hele ukes- og månedsdoseringer til folk som umiddelbart ut av utleveringsstedet møtes av gamle kompiser som har lyst på. Det er vanskelig å si nei til kompisen da. De jeg har snakket med ønsker at det skal bli strengere å få innvilget, og strengere krav til dem som er mottakere. De har lyst til å virkelig bli "tvunget" fordi det oppleves som en sterkere motivasjon enn ellers. Det gir kanskje også en bedre unnskyldning å gi til kompisen som har lyst på subuxone. I tillegg kan man få over 1000 kr for en brukerdose subuxone nå (som visstnok er så "upopulært").

Det vanskeligste med rusavhengighet er at man lever i et rusavhengig miljø. Hadde du eksistert i et vakum, med bare deg, leiligheten din, og heroinavhengigheten din, hadde nok LAR-behandling fungert strålende. Så lenge man ikke lever i et vakum må man være forsiktig med å tenke at enkle løsninger eksisterer. Problemene er for store og vanskelige til det.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Blandt de LAR-brukerne jeg har møtt har jeg aldri snakket med en eneste en som mener systemet er for strengt. Snarere tvert imot, er de så rundhåndet med det at de deler ut hele ukes- og månedsdoseringer til folk som umiddelbart ut av utleveringsstedet møtes av gamle kompiser som har lyst på. Det er vanskelig å si nei til kompisen da. De jeg har snakket med ønsker at det skal bli strengere å få innvilget, og strengere krav til dem som er mottakere. De har lyst til å virkelig bli "tvunget" fordi det oppleves som en sterkere motivasjon enn ellers. Det gir kanskje også en bedre unnskyldning å gi til kompisen som har lyst på subuxone. I tillegg kan man få over 1000 kr for en brukerdose subuxone nå (som visstnok er så "upopulært").

Det vanskeligste med rusavhengighet er at man lever i et rusavhengig miljø. Hadde du eksistert i et vakum, med bare deg, leiligheten din, og heroinavhengigheten din, hadde nok LAR-behandling fungert strålende. Så lenge man ikke lever i et vakum må man være forsiktig med å tenke at enkle løsninger eksisterer. Problemene er for store og vanskelige til det.

Rusavhengighet er helt klart et sammensatt problem, det tror jeg ikke det er noen som fornekter. Rusavhengighet kommer vil til å ha uansett hvilken legal status de ulike rusmidlene har, så det er mer snakk om hvordan vi skal håndtere det bedre enn vi gjør pr. i dag. Nå kommer det hele an på hva vi egentlig diskuterer her. Legal kommersiell distribusjon av heroin som i (full) legalisering eller heroinbehandling av de tyngste narkomane som alternativ til annen behandling.

Du sa at argumentene til PlastBox ikke hang på greip pga. hvordan LAR fungerer. Hva helt konkret er det som ikke henger på greip? Jeg synes alle punktene henger ganske bra på greip. Det virker ikke som PlastBox mener at alt plutselig blir rosenrødt hvis vi bare legaliserer heroin og hasj, men heller at det er et virkemiddel som etter alt å dømme kommer til å ha positiv effekt. Rusavhengige vil fortsatt ha sammensatte problemer uavhengig av hvilken legal status rusmidlene de bruker har eller hvordan de får tak i de.

Hvis narkomane slapp å begå kriminalitet for å skaffe seg dop som er høyt priset pga. forbudet så vil følgelig kriminalitet gå ned. Det bekrefter bl.a. rapporten fra EMCDDA basert på erfaringer fra flere land.

Hvis f.eks. heroin av farmasøytisk kvalitet med kjent styrke var tilgjengelig så ville overdoser pga. spesielt sterk heroin bli kraftig redusert. Organisert kriminalitet ville mistet en av hovedinntektene sine, selv om det selvfølgelig må påregnes at de også har andre inntekter.

Hvis vi ser til Mexico så har inntekter til kartellene gått ned etter legalisering i noen stater i USA. Samtidig blir da deler av svart økonomi hvit økonomi, og det må anses som positivt. Det er ikke snakk om små summer. Det er fortsatt tidlig å si noe om konsekvensene av legalisering av cannabis i UDA, og det vil ta år før vi ser hvilke konsekvenser omstillingen blir. Organisert kriminalitet vil ikke forsvinne med et pennestrøk, men alle monner drar.

Det gjenværende punktet om færre mennesker i rettsvesenet pga. bruk av andre rusmidler enn alkohol ser jeg på som utelukkende positivt. Det er bortkastede ressurser. Bruk heller de samme midlene i helsevesenet.

Slik det framstår pr. i dag så virker det mer og mer sannsynlig at vi går nye tider i møte. Når flere av de mest innflytelsesrike ekspertene i Norge (kriminolog Nils Christie, jusprofessor Johs. Andenæss, samfunns- og rusforsker Willy Pedersen, eks-høyesterettsdommer Ketil Lund) sier at kriminaliseringen og straffeøkningen pga. brudd på narkotikalovgivningen er en av vår tids største feiltrinn så virker det for meg mer sannsynlig enn noensinne at det kommer til å skje endringer på både nasjonalt og globalt plan når det gjelder narkotikapolitikk. Global Commission on Drugs likeså, da med enda mer tyngde blant sine representanter.

Jeg legger merke til at jeg gjentar meg selv for N'te gang i denne diskusjonen. Kanskje på tide å legge opp legaliseringshanskene og bare vente til etter FN-samlingen i 2016. The times they are a-changin'.

PS! Du vet du begynner å bli gammel når du siterer Bob Dylan. Jeg har faktisk vært på Dylan-konsert. To ganger.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Plastbox lister opp en del ting som legal distribusjon av heroin vil føre til, men forutsetter med sin liste at legal distribusjon vil automatisk føre til at folk kun bruker heroinen de får utdelt, og at de ikke kjøper noe heroin illegalt ved siden av. Basert på hva vi vet om LAR-brukere, så er det usannsynlig at ulovlig bruk av heroin vil stoppe bare fordi det i tillegg er lovlig tilgjengelig.

Derfor mener jeg argumentene hans ikke henger på greip. Andre mulige konsekvenser av legal distribusjon av heroin er:

 • Ulovlig kjøp og salg av legalt distribuert heroin
 • Overdoser på legalt distribuert heroin
 • Folk som blir avhengige av legalt distribuert heroin

Nå kan man si at det sikkert er det samme for den narkomane hvorvidt de tar overdose på legal eller illegal heroin, men poenget er at samfunnet har tross alt et ansvar for å behandle disse menneskene. Da må de gjøre det, og ikke gjøre vondt verre.

Jeg er forøvrig helt for en human narkotikapolitikk der man ikke straffer narkomane for sin avhengighet. Men jeg er allikevel totalt imot et åpent legalt marked for kjøp og salg av stoffer som (1) ødelegger folks liv, og (2) er ekstremt avhengighetsskapende. Det er i mine øyne noe av det mest inhumane man kan gjøre, og det vil ramme de svakeste i samfunnet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvordan gjør man det vondt verre når man tilbyr et lovlig, kvalitetskontrollert produkt? Vi vet fra f.eks Sveits at overdoser forsvinner som dugg for solen, vinningskriminalitet reduseres med 80-90% - det samme gjør illegalt salg av stoffet. Videre klarer langt flere å komme seg ut i arbeid, noe som faktisk blir realistisk når man ikke trenger å jage penger til neste dose 24/7.

Forbudet rammer jo i dag de svakeste i samfunnet, og det langt hardere enn hva det ville gjort om stoffene var lovlig regulerte.

Videre har du vel fått det dokumentert 17,512 ganger i denne tråden at forbudet ikke ser ut til å begrense bruk, men skaper en hel drøss med tilleggsproblemer (vinningskriminalitet, sykdomsspredning som HIV, Hep c osv.). Dette tar du fortsatt ikke i betraktning, noe som virker helt absurd, ettersom du har fremstilt deg som fornuftens høyborg siden du begynte å diskutere temaet her. Hver gang du har skrevet en ny post så blir jeg like skuffet over den manglende viljen (eller evnen?) til å se dette i den store sammenhengen, samtidig som du resirkulerer gamle argumenter som har blitt avvist fra før av.

"Blandt de LAR-brukerne jeg har møtt..."

Seriøst?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Dokumentasjon på at forbud ikke begrenser bruk? Kan ikke huske å ha sett noen dokumentasjon på det.

Link meg gjerne til artikkel/rapport om Sveits også mens du er i gang.

Ang det med de LAR-brukerne jeg har møtt så er det jo kanskje ikke representativt, men jeg har igjennom jobb møtt mange LAR-brukere og hatt muligheten til å diskutere med dem hva de egentlig mener om LAR.

Jeg blir faktisk forbløffet over manglende vilje (eller evne) fra folk på den andre siden av debatten her til å innse at narkotiske stoffer faktisk er farlige, og at folk som er avhengige trenger intensiv behandling, ikke gratis heroin. En idé om at bare man legaliserer så blir alt bra er i mitt syn bare naivt og basert på en manglende forståelse av hvordan menneskelig psykologi fungerer.

Edit: Også en naiv oppfatning om at bare man gjør det ulovlige lovlig så vil de kriminelle bandene bare slutte med å være kriminelle. Og en naiv idé om at tilgang ikke påvirker sjansen for å teste ut. Og en naiv oppfatning om at alle rusavhengiges problemer kommer av at narkotika er så dyrt. Osv osv

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Dokumentasjon på at forbud ikke begrenser bruk? Kan ikke huske å ha sett noen dokumentasjon på det.

Link meg gjerne til artikkel/rapport om Sveits også mens du er i gang.

Mesteparten av dette har jeg dokumentert tidligere. WHO konkluderte for få år siden at de ikke finner noen sammenheng mellom bruk og straff, noe du bør ha fått med deg til nå. Bruk går opp og ned uavhengig av dette, og ser ut til å være mer formet av kultur, befolkningstetthet, geografisk beliggenhet og fattigdom. Uansett om bruken hadde vist seg å øke, så må dette veies opp mot kontrollskadene av forbudet. Dette har du, som de fleste forbudstilhengere, problemer med å ta innover deg.

Samme resultater i alle 8 landene som har innført heroin-assistert behandling. At du argumenterer mot dette, på dette tidspunktet, blir nesten like absurd som å argumentere mot kondomer og rene sprøyter.

Also, the notion that patients in heroin assisted treatment are enabled to maintain "destructive behavior" contradicts the findings that patients significantly recover in terms of both their social and health situation. A clinical follow-up report on the German "Heroinstudie" found that 40% of all patients and 68% of those able to work had found employment after four years of treatment. Some even started a family, after years of homelessness and delinquency.[10]

Ang det med de LAR-brukerne jeg har møtt så er det jo kanskje ikke representativt, men jeg har igjennom jobb møtt mange LAR-brukere og hatt muligheten til å diskutere med dem hva de egentlig mener om LAR.

Tvilsomt representativt. Du skal ikke undervurdere menneskers vilje til å imøtekomme og "forstå seg på" andre folks fordommer og ignoranse, spesielt på dette feltet. Fleste jeg har snakket med angående dette har vært svært negative til LAR og hvordan de behandler pasienter. Min oppfatning er at det funker for noen, men at heroin vil funke bedre for de fleste. Det at du skaper dette kunstige skillet mellom heroin og subutex og metadon er igjen bare et eksempel på at du forsnakker deg på et tema du trur du vet langt mer om enn du egentlig gjør. De fleste pasienter opplever langt mindre bivirkninger på lovlig heroin, både fysisk og psykososialt. Såvidt jeg vet utgjør nå subutex og metadon et flertall av overdosedødsfall i Norge i dag.

Jeg blir faktisk forbløffet over manglende vilje (eller evne) fra folk på den andre siden av debatten her til å innse at narkotiske stoffer faktisk er farlige, og at folk som er avhengige trenger intensiv behandling, ikke gratis heroin. En idé om at bare man legaliserer så blir alt bra er i mitt syn bare naivt og basert på en manglende forståelse av hvordan menneskelig psykologi fungerer.

Hvilke av de 200 vidt forskjellige stoffene på narkotikalisten er det du snakker om nå? Vanskelig å ta deg seriøst når du sauser alt sammen og bruker stråmenn som dette gang på gang på gang. Ja! Rusmidler er potensielt svært farlige! Det er derfor man bør ta ansvar og få det inn under en viss form for kontroll! At du foretrekker at kriminelle selger til kids på gatenivå og i parker slik vi har det i dag, får stå på din kappe.

At ca. 10% av mennesker utvikler en avhengighet betyr ikke at man driter i å hjelpe dem, bare fordi det er lovlig. Bare fordi man ikke trør folk ned i søla med politi- og rettssystemet, så betyr det ikke at man da automatisk fórer dem med stoff over en lav sko. Utrolig så svart/hvitt verden du lever i.

Edit: Også en naiv oppfatning om at bare man gjør det ulovlige lovlig så vil de kriminelle bandene bare slutte med å være kriminelle. Og en naiv idé om at tilgang ikke påvirker sjansen for å teste ut. Og en naiv oppfatning om at alle rusavhengiges problemer kommer av at narkotika er så dyrt. Osv osv

Ah, men da kan vi bare la dem styre på. 500 milliarder dollar i året er jo ikke så mye penger å gi til organisert kriminalitet, terrorister og andre hyggelige grupperinger. Hvordan i huleste skal de klare å dekke 500 milliarder dollar på annet aktivitet? Før du svarer, ta i betraktning at noen av disse stoffene har helt opp til 17-18.000% profitt (!). Det er mer lønnsomt enn noe annet i historien, og etterspørselen er det som skaper markedet. Det er ikke slik at de bare kan begynne å selge prostituerte til samme prisen, bare de flytter nok "manpower" over på dette området.

Salg og smuggling av illegale rusmidler er den mest lønnsomme "kriminelle" aktiviteten noensinne. Nesten komisk lav risiko involvert samtidig som fortjenesten er helt latterlig høy. Dette er hva som gir oss titusenvis av drap hvert år på verdensbasis. At du avfeier bl.a. dette som "naivt" kunne nesten vært komisk hadde det ikke vært for at du igjen viser din imponerende arroganse på dette temaet.

.

Litt random forskning du helt sikkert finner en god grunn til å avfeie;

"(Heroin-Assisted Treatment vs. Methadone Maintenance) "The central result of the German model project shows a significant superiority of heroin over methadone treatment for both primary outcome measures. Heroin treatment has significantly higher response rates both in the field of health and the reduction of illicit drug use. According to the study protocol, evidence of the greater efficacy of heroin treatment compared to methadone maintenance treatment has thus been produced. Heroin treatment is also clearly superior to methadone treatment when focusing on patients, who fulfill the two primary outcome measures."

Source:

Naber, Dieter, and Haasen, Christian, Centre for Interdisciplinary Addiction Research of Hamburg University, "The German Model Project for Heroin Assisted Treatment of Opioid Dependent Patients -- A Multi-Centre, Randomised, Controlled Treatment Study: Clinical Study Report of the First Study Phase," January 2006, p. 117.

"Overall, results indicate that heroin prescription is a very promising approach in reducing any type of drug related crime across all relevant groups analyzed. It affects property crime as well as drug dealing and even use/possession of drugs other than heroin. These results suggest that heroin maintenance does not only have an impact by reducing the acquisitive pressure of treated patients, but also seems to have a broader effect on their entire life-style by stabilizing their daily routine through the commitment to attend the prescription center twice or three times a day, by giving them the opportunity for psychosocial support, and by keeping them away from open drug scenes."

Source:

Ribeaud, Denis, "Long-term Impacts of the Swiss Heroin Prescription Trials on Crime of Treated Heroin Users," Journal of Drug Issues (Talahassee, FL: University of Florida, Winter 2004), p. 188.

"The incidence of regular heroin use in the canton of Zurich started with about 80 new users in 1975, increased to 850 in 1990, and declined to 150 in 2002, and was thus reduced by 82%. Incidence peaked in 1990 at a similar high level to that ever reported in New South Wales, Australia, or in Italy. But only in Zurich has a decline by a factor of four in the number of new users of heroin been observed within a decade. This decline in incidence probably pertains to the whole of Switzerland because the number of patients in substitution treatment is stable, the age of the substituted population is rising, the mortality caused by drugs is declining, and confiscation of heroin is falling. Furthermore, incidence trends did not differ between urban and rural regions of Zurich. This finding is suggestive of a more similar spatial dynamic of heroin use for Switzerland than for other countries."

Source:

Nordt, Carlos, and Rudolf Stohler, "Incidence of Heroin Use in Zurich, Switzerland: A Treatment Case Register Analysis," The Lancet, Vol. 367, June 3, 2006, p. 1833.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

(Heroin Assisted Treatment Trials) "Based on its 1992 call for proposals, the Federal Office of Public Health authorized HAT trials in Zürich, Bern, Basel, and Geneva involving about 1,000 persons in the first instance (Bammer et al. 2003). Studies of HAT continued in Switzerland beyond the first trials. The full results of this work are beyond the scope of this paper, but what may be hundreds of peer-reviewed journal articles on the trials, as well as a book produced by FOPH (Rihs-Middel et al. 2005), attest to the care taken to document a wide range of health and social outcomes from the HAT experience. In brief, some of these results are as follows (See esp. Uchtenhagen 2009, 34 and Bammer et al. 2003, 365):

"• It was possible to stabilize dosages of heroin, usually in two or three months, without a continuing increase of dosages, which some had feared.

"• There was significant and measurable improvement in health outcomes for patients, including significantly reduced consumption of illicit heroin and even illicit cocaine.

"• There was a significant reduction in criminal acts among the patients, to the point where the estimated benefits of this effect well exceeded the cost of the treatment (See also Killias et al. 2005).

"• Heroin from the trials did not find its way into illicit markets.

"• Initiation of new heroin use did not increase.

"• Utilization of treatments other than HAT, especially methadone, increased after the advent of HAT rather than declining as some had feared.

In short, the fears of opponents of HAT were largely refuted by solid evidence, though, of course, political debate would continue."

Source:

Csete, Joanne, "From the Mountaintops: What the World Can Learn from Drug Policy Change in Switzerland," Global Drug Policy Program (New York, NY: Open Society Foundations, May 2010), p. 19.

- See more at:

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bare sånn kjapt: Jeg lager ikke noe kunstig skille mellom metadon, heroin og subuxone. Jeg refererer til LAR nettopp for å unngå å differensiere. Å ta heroin inn i LAR-systemet kan sikkert fungere like godt som LAR fungerer i dag. Men LAR fungerer jo ikke, det er jo det som er poenget. Og ja, alle de jeg har møtt er også svært misfornøyde med LAR. Har jeg gitt inntrykk av at jeg er fornøyd med LAR? I teorien synes jeg LAR er kjempebra, men i praksis ser vi dessverre at det ikke fungerer. Det bør absolutt fikses. Nå argumenterer du nok mot noe som jeg ikke mener, så jeg er litt forvirret her.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Plastbox lister opp en del ting som legal distribusjon av heroin vil føre til, men forutsetter med sin liste at legal distribusjon vil automatisk føre til at folk kun bruker heroinen de får utdelt, og at de ikke kjøper noe heroin illegalt ved siden av. Basert på hva vi vet om LAR-brukere, så er det usannsynlig at ulovlig bruk av heroin vil stoppe bare fordi det i tillegg er lovlig tilgjengelig.

Her har du misforstått noe. Jeg argumenterer helt ytterst på kanten av spektrumet av alternativer vi har, nemlig total legalisering (noe jeg ikke er 100% komfortabel med å støtte), da dette for meg blir den ryddigste måten å belyse effektene både av dagens system og en eventuell oppmykning.

Om ren heroin av god kvalitet ble solgt over disk til en brøkdel av prisen hadde det ikke vært noe problem med bruk utover hva de fikk tildelt, fordi de hadde kjøpt det de trengte og forhåpentligvis fortsatt hatt penger igjen til mat. Kombiner dette med bohjelp og behandlingstilbud for underliggende problemer og du har (i alle fall etter et kulturelt skift i hvordan vi ser på narkomane) antagelig et stort antall fungerende, oppegående, friske mennesker som arbeider og betaler skatt.

Derfor mener jeg argumentene hans ikke henger på greip. Andre mulige konsekvenser av legal distribusjon av heroin er:

 • Ulovlig kjøp og salg av legalt distribuert heroin

Når du sier sånt er det ikke rart man mistenker deg for å misforstå med vilje. Om heroin ble legalisert ville det ikke vært noe ulovlig kjøp og salgt, noe mer enn finn.no er en gigantisk svartebørs av biler og gamle kommoder. Kanskje noen hadde gjort business utav å ta et leveringsgebyr for å plukke opp brukerdoser og levere hjem til folk som har vanskelig for å komme seg til nærmeste utsalg, men det er da en legit business det.

 • Overdoser på legalt distribuert heroin
 • Folk som blir avhengige av legalt distribuert heroin

Gjentar meg selv her. Dette er ikke-problemer all den tid tilgjengeligheten av narkotiske stoffer ikke kunne vært høyere enn den er i dag, samme hva Stat og private foretak hadde funnet på. Folk som er tilbøyelige til å prøve heroin er på ingen måte hindret fra å skaffe og konsumere stoffet, og de som blir avhengige etter bruk blir avhengige etter bruk. Med andre ord hadde det logisk sett ikke vært noen endring etter en legalisering, annet enn at færre hadde dødd av "badekardop" og overdoser og at narkomanes liv ikke var en døgnkontinuerlig jakt på nok kroner til neste brukerdose.

Jeg er forøvrig helt for en human narkotikapolitikk der man ikke straffer narkomane for sin avhengighet. Men jeg er allikevel totalt imot et åpent legalt marked for kjøp og salg av stoffer som (1) ødelegger folks liv, og (2) er ekstremt avhengighetsskapende. Det er i mine øyne noe av det mest inhumane man kan gjøre, og det vil ramme de svakeste i samfunnet.

Her er jeg enig med deg. Om det var opp til meg å velge enten dagens system eller legalisering med Statsregulert utsalg ville jeg antagelig gått for sistnevnte og heller ridd av den tidvis litt dårlige samvittigheten. En legalisering kan gi litt vond smak i munnen og løser ikke alle problemer, men om man evner å forholde seg til logikk og den virkelige verden er det ingen tvil om at det ville løst mange store problemer og gjort mange mindre problemer som uansett aldri kan løses helt langt mindre farlige/relevante.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
 • Opprett ny...