Gå til innhold

Norske skoler dreper treningsglede!


Anbefalte innlegg

Først av alt læreplan i Kroppsøving : http://www.udir.no/kl06/KRO1-03/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=583858936

Jeg er nyutdannet lærer, blant annet i Kroppsøving. Jeg forstår veldig mange av argumentene deres, samtidig er de basert på erfaring, og noen erfaringer er gjerne ti år gamle.

Kroppsøvingsfaget har utfordringer, blant annet på kompetansen blant lærere. Dessverre er dette et fag som har blitt nedprioritert fleres steder (ikke alle vel og merke), hvor lærere som "liker idrett" har fått være lærere i faget. Noen av dem gjør selvfølgelig en god jobb, men jeg tror (som også forskning har vist) at det ofte blir lagt vekt på et prestasjonsorientert læringsklima. Da mener jeg timer hvor det er om å gjøre å løpe raskest, hoppe høyest, være best i fotball osv. Dette fremmer IKKE bevegelsesglede med mindre du er glad i Kroppsøving i utgangspunktet.

Til testing.

Det står ingen steder at en elev må ta 20 push ups, eller løpe 3000 på 12 min for å få karakteren 6. Igjen, det fremmer de som er "flinke", men ikke dem som sliter. Det skaper sprik,og igjen ikke bevegelsesglede(som er min kjepphest).

Testing kan og skal eventuelt brukes for å se på forbedringer. Hvis en elev løper raskere etter en gitt periode, ja, så fortjener han eller hun bedre karakter. Skal en teste, så bør en heller ikke gjøre det slik at alle står og glor på hverandre. Her har læreren et ansvar i organisering. Igjen, om å gjøre å fremme bevegelsesglede!

Karakter:

Karakteren skal være tredelt. Innsats, kunnskap og ferdigheter. Fair play er et viktig moment også. Det hjelper ikke om eleven viser gode ballferdigheter hvis han eller hun ikke viser evne til å prøve å spille andre gode, da blir det ikke 6.

Jeg vet ikke helt hvor jeg vil hen. Men i fagkretsen så er det også uenigheter om det skal være karakter eller ei. Jeg tror (enn så lenge) at jeg er for. Det handler blant annet om å vise at kroppsøvingsfaget er et like viktig fag som de andre. Kroppsøving handler ikke bare om å bli god i idrett. Det handler om å lære å bruke kroppen, lære gjennom kroppen. Oppleve bevegelsesglede, som igjen vil skape elever som har lyst til å være i aktivitet! Faget skal skape mesteingsopplevelser!

Tilbake til erfaringene dere deler, på godt og vondt. Det har hendt mye i faget siden jeg selv var elev på ungdomsskolen, for snart ti år siden, og da også siden mange av dere var elever. Faget har fått litt mer respekt, og en ser også i samfunnet hvor viktig det er at vi holder oss i form - der kommer helseaspektet i faget frem. Jeg mener at utviklingen i skolen nå går mot det positive. Håper færre elever får de opplevelsene dere beskriver.

Hvis det ikke er karakter i faget, mener jeg det sender ut et signal om at dette faget ikke er så viktig. Da blir det bare et sted å oppholde seg. Og hva med de elevene som virkelig får vist seg i disse timene, men som sliter ekstra i for eksempel matematikk? Forskning viser at elever som er dyktige i Kroppsøving gjør det bedre i akademiske fag som norsk og matematikk, mesteingsopplevelser en opplever i Kroppsøving kan være overførbare til inn i klasserommet.

Det er ikke karakteren i faget som eventuelt dreper idrettsgleden. Det er vurderingsmetodene og undervisningsopplegget og kommunikasjonen til den eventuelle læreren som gjør dette.

Som en siste kommentar, vurdering i Kroppsøving er en av de største utfordringen som er i faget, enten elevene skal få karakter eller ei. For vurdering har de krav på, og den skal fremme videre læring. De skal vite hvor de står, hvor de kan komme, og hva som skal til for å komme dit- feed up, feed back, og feed forward.

Gi meg noen år som lærer, så kan det være jeg har endret syn på karakter. Skal aldri si aldri.

Beklager eventuelle språk og skrivefeil, skriver på iPad...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Fair play er et viktig moment også. Det hjelper ikke om eleven viser gode ballferdigheter hvis han eller hun ikke viser evne til å prøve å spille andre gode, da blir det ikke 6.

Bare sånn generell flisespikking her. Fair play handler ikke om å spille andre gode.

"Fair play refererer til en konkurransesituasjon der alle deltakerne har like konkurranseforhold og samme muligheter til å strebe etter seier, samt ha en oppførsel mot hverandre som er ærlig, åpenhjertig og en tydelig dannet maner, også overfor de som ikke viser fair play. Videre inkluderes også respekt for andre, inkludert lagkamerater, konkurrenter og funsjonærer av ulik art"

Personen skal altså ha karakter 6 ;)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bare sånn generell flisespikking her. Fair play handler ikke om å spille andre gode.

Hadde lyst til å kommentere på det samme, men sto over - når andre gjør det så er jeg helt enig i at den paragrafen er totalt misforstått. Fair play handler om å ikke jukse. Man skal altså trekkes ned for å ikke være en lagspiller...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Der har du rett på flere områder, både flisespikkeri, og at det kom feil frem.

La meg omformulere meg.

En elev som er teknisk god, men som ikke (eller enten, dette er jo bare et case) viser evne til fair play, eller viser evne til å spille andre gode( kan altså snakke om to forskjellige moment her) - god langspiller er ikke en toppkarakterkandidat. Det viktigste poenget mit her er at det er ikke nok med de tekniske ferdighetene. Men dette føler jeg er litt på siden av hva mitt hovedpoeng var...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hadde lyst til å kommentere på det samme, men sto over - når andre gjør det så er jeg helt enig i at den paragrafen er totalt misforstått. Fair play handler om å ikke jukse. Man skal altså trekkes ned for å ikke være en lagspiller...

Bare sånn generell flisespikking her. Fair play handler ikke om å spille andre gode.

"Fair play refererer til en konkurransesituasjon der alle deltakerne har like konkurranseforhold og samme muligheter til å strebe etter seier, samt ha en oppførsel mot hverandre som er ærlig, åpenhjertig og en tydelig dannet maner, også overfor de som ikke viser fair play. Videre inkluderes også respekt for andre, inkludert lagkamerater, konkurrenter og funsjonærer av ulik art"

Personen skal altså ha karakter 6 ;)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det viktigste poenget mit her er at det er ikke nok med de tekniske ferdighetene. Men dette føler jeg er litt på siden av hva mitt hovedpoeng var...

Jeg ser den, og innlegget ditt var både bra og opplysende. Jeg synes uansett at det er ille at det å skulle spille på lag skal ha effekt på karakteren. Norsk skole bygger veldig oppunder dem som er sånn passe flinke og samtidig er ekstroverte. Den forsøker også å lage plass til dem som ikke er så flinke, men som er ekstroverte nok til å forsøke uten å være redd for å feile. Der jeg mener det er gapende hull er tilpasning for dem som ikke er ekstroverte og/eller som er langt over gjennomsnittet flinke. Hvis en som er vant til, og foretrekker, en solo-idrett kommer på lag med bare håpløse spillere kan jeg godt forstå at vedkommende ikke "forsøker å spille de andre flinke". Hvorfor skal vedkommende? Det å spille de andre flinke er noe man gjør om det er et rimelig jevnt nivå - eller om man er den dårligste på laget og vet det selv.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Jeg ser hva du mener. Det er veldig vanskelig å skulle sitte her å diskutere dette på generell basis, for Kroppsøving g er så utrolig mye. Ikke bare lagidrett.

Jeg håper at jeg som lærer hadde sett hvis en person - som du sier, havnet på et helt håpløst lag, hvor gjerne ingen viser verken initiativ eller innsats. Da er det vanskelig å både klare og ville spille andre gode.

Vurdering i faget skjer heldigvis ikke bare basert på en time. Elever blir vurdert i hver time. Men det nytter ikke å skulle spille innebandy og ikke involvere de andre på laget fordi du helst vil spille solo. Det er langspill, slik er det bare. Hvis det å vise evne til å spille på lag i en lagidrett ikke skulle telle, så gjør en narr av hele lagidretten... Det et mer enn langspill i timene, så er det en som foretrekker soloidretter, eks innen friidrett, får han muligheten blant annet der. Er eleven redd for at læreren ikke se hvor dyktig han er, hvis han involverer de andre, så de det viktig st læreren formidler nettopp det til den gjeldende eleven, at han nettopp ser dét. For det gjør vi, ganske tydelig.

De svake, middels og over gjennomsnittet gode elever har alle krav på utfordringer på sitt nivå - tilpasset opplæring, lovfestet i opplæringsloven paragraf 1.3.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg ser den, og innlegget ditt var både bra og opplysende. Jeg synes uansett at det er ille at det å skulle spille på lag skal ha effekt på karakteren. Norsk skole bygger veldig oppunder dem som er sånn passe flinke og samtidig er ekstroverte. Den forsøker også å lage plass til dem som ikke er så flinke, men som er ekstroverte nok til å forsøke uten å være redd for å feile. Der jeg mener det er gapende hull er tilpasning for dem som ikke er ekstroverte og/eller som er langt over gjennomsnittet flinke. Hvis en som er vant til, og foretrekker, en solo-idrett kommer på lag med bare håpløse spillere kan jeg godt forstå at vedkommende ikke "forsøker å spille de andre flinke". Hvorfor skal vedkommende? Det å spille de andre flinke er noe man gjør om det er et rimelig jevnt nivå - eller om man er den dårligste på laget og vet det selv.

Skulle liksom få med at jeg svarte deg, men glemmer det hver gang

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jo, og der er jeg enig med deg - dersom man er med i et lagspill bør man forsøke å spille på lag. Så fremt ikke de andre ødelegger, med vilje eller fordi de ikke har evner. De virkelig flinke, som også kan lagspill, vil i det minste kunne bruke andre som "vegg" for å komme seg forbi (passe til en annen spiller som umiddelbart passer tilbake). Men hadde det ikke vært mer fair om de som setter mer pris på å spille solo fikk lov til det? Jeg har alltid foretrukket idrett der jeg kun har meg selv å skylle på om noe går skeis. Om jeg hadde fått valget mellom 12 timer med hoppetau eller 4 timer med fotball...ja, det hadde blitt en del hopping på meg ;)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hehe. Nå har det seg slik at fagplanen sier at elevene både skal ha ferdigheter innen langspill og individuelle idretter (og friluftsliv)En skulle vel alltids ønske at en kunne gjøre det en liker best? Hadde et vært opp til meg når jeg var elev, så ville jeg vært ute å løpt hver time, ellers dansa, og ikke spilt for eksempel fotball. Slik er det likevel verken i Kroppsøving eller norsk for den saks skyld.

En har godt av å møte utfordringer, gå litt ut av komfortsonen. Å lære å samarbeide er viktig også i andre deler av livet. Her er det en overføringsverdi.

Vi lærere har en læreplan å følge. Vi lager årsplaner ut fra læreplanen. Hvis en elev opplever å bare ha lagidrett, følger ikke læreren læreplanen. Det skal dermed være både lagidrett, individuelle idretter, leik, orientering, friluftsliv osv.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er en rekke fag man egentlig kan utelukke med en gang, og kroppsøving er en av dem. Teorien kan puttes inn i et annet fag, gjett hvilket? Fysisk aktivitet skal ikke ut av skolen, men innholdet skal skjæres ned og omhandle bevegelse i sin mest primitive form. Den skal bare være et middel for å bli mer kompetent i de fagene som egentlig betyr noe. Nå er det også slik at karakterer i skolen henger ofte sammen, eller intelligens, de som er gode på et område er som oftest det på et annet.

Når det gjelder vurderingsgrunnlaget for karakterer er dette ganske enkelt, du blir bedømt ut i fra hva du presterer. Innsats er vel og bra, men om du ikke presterer bedre, hva så? Bedømmingen av innsats er også veldig vanskelig å måle, hva innebærer det?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Min kommentar gikk ikke på at personen skulle få lov til å kjøre ekstremego i en lagsport. Det skal man trekkes for, for det viser manglende evne til å lese spillet. Poenget var at personen ikke skulle bli trukket pga manglende fair play, da dette vil være en feilaktig begrunnelse :p

Forstår:)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Tror tanken bak det å spille andre gode, eller i allefall med, er å få gymmen mer inkluderende, og moro for alle. Det handler ikke om å vinne på liv og død (for de fleste) i gymmen, men å ha det gøy og være med. Jeg fikk klar beskjed om at jeg ikke kom til å få en 6er med mindre jeg var mer inkluderende. Så det jobbet jeg med hele 3. året på VGS (og det er snart 10 år siden nå).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Mitt poeng er egentlig langt mer generelt, og det går på at det er alt for lite spesialisering i Norsk skole. Selv på universitetsnivå skal alle ha "bredde", men det er jo tull og tøys. Hvorfor skal en med ti tommeltotter tvinges til å lage fuglekasser? Hvorfor skal en uten tallforståelse tvinges til å ta avansert matte, med mindre man "hopper av" til mekken eller noe i den duren? Hvorfor skal alle ha såkalt "nynorsk"? Selvsagt skal alle starte bredt, men et sted må man forstå at elever er forskjellige og at det er bedre å bruke energien der den faktisk gir eleven noe. Ok, så kanskje noen er egoistisk på banen. Betyr det at vedkommende er dårlig i kroppsøvning? Ikke F. Det betyr at personen ikke samarbeider så bra med andre. Ok, så legg opp litt etter det og ta det til etterretning også innen andre områder. At en person er dårlig i matte betyr heller ikke at vedkommende ikke kan bli en super prosjektleder, utvikler eller statsviter - men norsk skoleverk legger opp til at personen ikke skal få de mulighetene fordi man ikke passer inn i boksen som kalles grunnskole, og da kommer man i hvert fall ikke i boksen (som dog kan formes litt mer etter eget ønske, men ikke så mye som i utlandet) som kalles høyere utdanning.

Det er mange yrker der det er *ønskelig* med personer som trives på egen hånd, så hvorfor skal man forsøke å banke det ut av elevene om det ligger i naturen deres? Og igjen - selvsagt skal man ha litt sosialisering, men å forsøke å få den måneformede brikken gjennom det stjerneformede hullet er noe de fleste av oss lærer å slutte med. Men ikke norsk skoleverk. Der har man èn åpning, og alle brikkene skal tvangsomformes til å passe inn der.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er vel ikke akkurat gymkarakterene som er det mest demotiverende og som dreper all treningsglede, det er vel heller de utrolig kjipe lærenre som har så mange elever at de ikke lærer navnet ditt på tre år og som ikke ser på innsatsen din, men som gjetter seg frem til karkteren du kanskje hadde fortjent i de ulike øktene på skolen.

Har selv vært vitne til dette, jeg var selv en av de bedre jentene i klassen i gymfaget. Jeg hadde grei tid på 3000m (best av jentene), var så og si alle timene, spilte etter reglene (Fairplay er en viktig del av gymtimene), har gode kunnskaper i de ulike aktivitetene, var inkluderende og heiet på mine medelever. Var selv skadet det først halvåret, og hadde fritak fra gym (gikk selvfølgelig til fysioterapaut). Ikke det at jeg sier at jeg fortjener den beste karakteren i gym, men at jeg som er så aktiv og en av de bedre fikk 4 i gym (sier ikke at det er en dårlig karakter), men venninner av meg, som på lagt nær har like gode kunnskaper, evner og ferdigheter fikk bedre karakter enn hva jeg fikk må jeg si ødela all motivasjon for gymtimene!

At jeg som er såpass aktiv og elsker å være i aktivitet, drive med lagspill og holde meg i form i det hele tatt har vurdert tanken på å ta gym siste året på VGS som privatist fordi jeg ikke syns jeg får noe ut av gym timene på skolen, siden lærerne ikke kjenner deg igjen, mener jeg er skremmende! Vi lever tross alt i 2014, bedre enn dette bør gymtibudet være!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ungdomsskolen: Musik: M til alle jentene og G til alle gutta, den enkle er ofte det beste...:rolleyes:

Gym på Gymnaset: Landslagsutøveren fikk 6 , de andre 5 og vi som ble spotte med en sneip i munnen(men likevel møtte og presterte i gytimene) fikk 4.

Ble også gjennomført et lite eksperiment, som sikkert mange andre har gjort. Samme norsk stil ble levert til to ulike lærere. Den ene ga 2 og den andre ga 4...

well well...håper dagens vurderingskriterier er mer objektive..og mindre moraliserende...:)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...