Gå til innhold

Delta32

Medlemmer
 • Innholdsteller

  14
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 1. Det er en rekke fag man egentlig kan utelukke med en gang, og kroppsøving er en av dem. Teorien kan puttes inn i et annet fag, gjett hvilket? Fysisk aktivitet skal ikke ut av skolen, men innholdet skal skjæres ned og omhandle bevegelse i sin mest primitive form. Den skal bare være et middel for å bli mer kompetent i de fagene som egentlig betyr noe. Nå er det også slik at karakterer i skolen henger ofte sammen, eller intelligens, de som er gode på et område er som oftest det på et annet. Når det gjelder vurderingsgrunnlaget for karakterer er dette ganske enkelt, du blir bedømt ut i fra hva
 2. Det er riktig at den fysiske helsen er objektiv, mens den psykiske helsen er mindre målbar. Samtidig, på nesten intet annet område hersker det så stor forvirring ettersom kroppen er så nært knyttet opp til vår identitet. Det har også blitt påpekt her flere ganger, men debatten dreier seg oftest om motsetningene. En /ei som driver med "fitness" er ikke representativ for god helse, verken psykisk eller fysisk, i likhet med de som innehar en sykelig overvekt. Man vet at årsakene er sammensatte. Før "fitness" folket går bananas, det å sulte seg ned i vekt, og få definerte muskler, det er ingen bra
 3. Vi har tidligere vært innom filosofene og deres fortreffelighet, eller store intellektuelle kapasitet. De hadde selvfølgelig meninger om dette temaet også, men som vanlig tok de feil. Empedokles mente at dyrene var bygd opp av et universielt delelager, mens Aristoteles mente dyrene hadde falt ned fra stjernene, eller oppstått spontant. Vi har mange fargerike teorier, men alle var like unyttige frem til 1859. Det hadde jo vært noen som var inne på tanken, men det var ingen som traff spikeren så godt som Darwin og Wallace. Et unntak, og som kanskje er i ferd med å få sin oppreisning med fremtoge
 4. Ser det er god gammeldags Ex phil stemning her. Det er jo morsomt med slike tankeeksperimenter som blant annet dette tog eksempelet, men det er lite reelt. Et annet eksempel kan være det at vi i dag redder flere og flere liv, blant annet har behandlingsmetodene for testikkel kreft blitt veldig gode. Det har blitt så bra at man kan til og med spre eller fortsette å spre sine gener etter man har blitt behandlet for denne sykdommen. På et individuelt nivå er jo dette bra, men ser man dette fra et samfunnsperspektiv vil dette føre til mer testikkel kreft i befolkningen. Dette har selvfølgelig sine
 5. Dette er høyst omdiskutert. Blant annet, for å forebygge en urinveisinfeksjon må man omskjære hundre gutter. To av disse må påberegnes komplikasjoner som blødning og infeksjoner, og i sjeldne tilfeller kan penis ødelegges (Pediatrics, april 2013). Seksualitet i form av samleie hører først og fremst voksenlivet til, og i stedet for å tulle med "guds verk" kan man benytte seg av kondom. Jeg trodde vi alle var skapt i guds bilde? Psykologiske aspektet? Tror du at et barn bryr seg om kultur eller religion. Det er i så såfall dere voksne som påfører barnet denne skammen når det vokser opp. Hvor
 6. Nei, det er ikke skolens ansvar å gå inn i disse sakene, men det er deres ansvar å videreformidle disse opplysningene til kompetente instanser, og de bør ha et godt system for å oppdage dette. Det krever ikke mye arbeid, selv om jeg vet at lærere er veldig opptatt om dagen med å formidle hvor mye de har å gjøre. Mest sannsynlig vil den store gruppen som kommer med "nugatti" på brødskiven ha flere risikofaktorer hengende over seg, og vil ikke være vanskelig å oppdage. Det at skolen sender ut en generell liste til foreldre over hva man mener er innenfor, og hva man ikke aksepterer er heller
 7. Jeg håper du kontakter foreldrene? Og hvis situasjonen vedvarer at dere sender en bekymringsmelding til barnevernet. At dere driver innsamlingsaksjon fra andre elever til det barnet som ikke får med seg mat er en snill tanke, men det er å nedverdige og stigmatisere dette barnet på det aller groveste. Til spott og spe for alle. Hvis det ikke dreier seg om et enkelttilfelle er det en årsak til dette, og er mest sannsynlig noe barnet ikke vil kringkaste til hele skolen.
 8. Hvem vil det være vanskelig for, i så fall er det foreldrene? Det er slettes ikke viktig å opprettholde like regler. I mange tilfeller ville det være uhyre uklokt å opprettholde like regler. Det er stor forskjell på et barn som går i første klasse, og syvende klasse. Disse bør ikke behandles, eller være underordnet det samme reglementet. For å dra dette poenget til det ekstremet, men det er høyst reelt, et barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep vil ofte ha problemer med felles garderober, og det vil være rimelig absurd å presse dette barnet inn i disse rammene. Selv om jeg har opplevd
 9. Kresenhet kommer stadig opp i denne diskusjonen, og jeg synes det er på tide å presisere meningen bak bruken av dette ordet. Har det en somatisk opprinnelse, eller mener man her det psykiske. Eller er det rett og slett den "normale" utviklingen mange barn skal i gjennom? For det er det. Det er helt "normalt" at barn har en lengre periode hvor det opptrer "kresent" i matveien. Det er en del av utviklingen for å danne seg et JEG. De to førstnevnte er relativt marginale grupper, og henspeiler det til det psykologiske forhold kan man mest sannsylig heller ikke se dette utenom miljømessig forho
 10. Mulig det er nevnt, men det finnes en veldig enkel løsning på dette problemet, felles skolemåltid. Retningslinjer fungerer ikke for de som sliter med dette, og hva er vitsen med å ansvarliggjøre foreldre som ikke klarer å ansvarliggjøre seg selv? De som til syvende og sist blir skadelidende er barna.
 11. Hvorfor er du så nedsettende? Dette er ikke mobbing, men det er ikke vanskelig å forstå hva du mener om enkelte. Du går derfor litt i den samme fellen selv. Jeg legger ved en link av en artikkel skrevet av Finn Skårderud, kanskje det kan være en bedre kilde til debatt; http://www.aftenposten.no/meninger/Kroppen-er-den-nye-sjelen-7418582.html#.U1IySlc3Iho
 12. Jeg forstår ikke helt problemstillingen her, men mulig jeg har gått glipp av noe vesentlig. Når det gjelder avhengighet, vi har en mal for dette, og det er en sykdomstilstand. Det er problematisk, men er det det vi snakker om her? I så fall har man havnet på feil sti her. Videre, nå har antall timer fått veldig mye oppmerksomhet, og det skyldes TS selv. Uansett, syv timer med trening i uken er alt for mye hvis man bare skal dekke begrepet god helse, man klarer seg med langt mindre. Jeg forstår heller ikke hvorfor det skal være "sløsing" med tiden å trene utover disse timene, eller det å sp
 13. Det er ikke nødt til å ligge noe i bunn, men sannsynligheten er stor. Når det er sagt, det finnes ufattelig mange som sliter med en lav selvvurdering, eller andre disponible psykologiske trekk. Med dette menes angst, depresjon og personlighetsforstyrrelser. Opp til 60-70 prosent med spiseforstyrrelse har andre dignostiske lidelser. Miljøet rundt fungerer ofte også som en forsterkningseffekt. Det er bare å tenke på fokuset på kropp, og ikke minst det forvrengte bildet på sunnhet som ofte blir presentert. En annen forsterkning er kroppen selv. Det frigjøres gode stoffer, og i starten får man en
 14. Fra et historisk perspektiv har det nesten uten unntak vært slik at mor har vært barnets nærmeste omsorgsperson, eller, det har væt mor som har gått hjemme med barnet. De fleste kan vel slutte seg til den antagelsen. Dette innebærer, logisk nok, at mor er den primære tilknyttingspersonen hos barnet. Tilknyttningen dannes ved 7 måneders alder, men veldig forenklet kan man si at dette er selve fundamentet for en god utvikling, men her normalitets begrepet ganske bredt. Her har kvinnene hatt en kjempefordel, og har som oftest hatt/har en "bedre" tilknytting til sitt barn enn far. Ser man dett
×
×
 • Opprett ny...