Gå til innhold

Ti grunner til at kvinners rettigheter ikke bør utvides


Anbefalte innlegg

...hilsen ekstreme islamister!

Her er listen:

1) Kvinner vil få seksuell frihet, og rett til å bestemme sitt eget kjønn og kjønnet på sin partner (friheten til å ha et normalt eller homoseksuelt forhold), samtidig som at gjennomsnittsalderen på ekteskapsinngåelse vil øke.

2) Tenåringer vil gå til anskaffelse av prevensjonsmidler, og motta opplæring i bruken av disse, det vil bli en legalisering av abort for å fjerne uønskede graviditeter, og alt dette i seksual- og reproduktivitetens navn.

3) «Utenomekteskapelige kvinner» og «illegitime sønner» fra utenomekteskapelige forhold vil få samme rettigheter som andre.

4) Homoseksuelle vil få like rettigheter som andre, og man vil beskytte og respektere prostituerte.

5) Kvinner vil få rett til å gå til rettslige skritt mot ektemannen og beskylde ham for voldtekt eller seksuell trakkasering, som igjen vil forplikte myndighetene til å beskjeftige seg med å straffe ektemenn, på samme måte som for voldtekt eller seksuell trakkasering mot fremmede.

6) Like rettigheter til arv for både menn og kvinner.

7) Man vil erstatte «formynderskap» med «partnerskap», og dele rollene likt mellom mann og kvinne i hjemmet, på områder som økonomi, barnepass og husarbeid.

8) Full likhet i ekteskapslovgivningen, som for eksempel vil tillate muslimske kvinner å gifte seg med ikke-muslimske menn, og opphevelse av polygami (flerkoneri), opphevelse av medgift og opphevelse av at menn tar seg av familiens økonomi.

9) Overføre myndigheten til å begå skilsmisse fra ektemannen til dommere, og lik deling av formue og eiendom etter skilsmisse.

10) Avlyse nødvendigheten av ektemannens samtykke i saker som: reising, jobbing eller bruk av prevensjonsmidler.

Bakgrunnen for dette er FNs kvinnekommisjons nye erklæring om kvinnevold, som strider mot prinsippene i islam. Erklæringen vil føre til en fullstendig oppløsning av de de muslimske verdiene og kan således ikke tillates vedtatt.

Dette er ett stort, samfunnsmessig tema. Vi kan ikke feie under teppet av vi norske kvinner har noe med de beste kvinnerettighetene i hele verden, med bestemmelse over vår egen person og frihet. Det er dessverre ikke alle kvinner som har det likedan. En stor andel av kvinner i verden lever som en eiendel og behandles deretter. De har ingen medbestemmelsesrett i eget liv og kan fritt voldtas, tortureres, mishandles og det som verre er, uten at gjerningsmannen eller mennene kan straffes for dette. At noen har ett slikt syn på kvinner (og homofile) i 2013 slår meg som vanvittig.

Islam er en relativt stor religion, og det å skulle endre på de samfunnsmessige pilarene i dette samfunnet er ikke enkelt, og er ikke noe som er gjort med ett par vedtak i en kommisjon. Det krever mye ressurser, tid og jobbing med kvinnene i denne kulturen, slik at de kan få forståelse for at verdens kvinner ikke lever under en manns regime, men er frittstående individer som har all rett til å bestemme over seg selv.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Du kan si til folk at de bør slanke seg og dermed få et bedre liv. De bryr seg ikke.

Du kan si til folk at de må begynne å trene og dermed få bedre helse. De bryr seg ikke.

Ønsket om endring må komme innenfra.

Det eneste vi kan gjøre er å gi støtte til dem som ønsker endring.

Også i denne saken. Dessverre betyr det at det vil gå sakte og millioner av jenter vil fødes, leve og dø under de mest inhumane livsforhold. Å hate er ikke vår oppgave. Selv ikke forstokkede imamer med holdninger fra middelalderen fortjener vårt hat. Det vil i så fall bare stjele energien vår. Den energien bør heller brukes positivt til å vise solidaritet med og kjærlighet til de grupper som jobber til det beste for kvinners rettigheter under totalitære regimer.

Mener jeg.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

De setter homoseksuelle i samme setning som prostituerte. Jeg lo litt inni meg, selv om det bare er trist at så mange mennesker har et slikt syn på mennesker. Tenk at en erklæring mot kvinnevold strider mot en religions prinsipper, det er hårreisende. Håper de får gjennomslag for dette.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Du kan si til folk at de bør slanke seg og dermed få et bedre liv. De bryr seg ikke.

Du kan si til folk at de må begynne å trene og dermed få bedre helse. De bryr seg ikke.

Ønsket om endring må komme innenfra.

Det eneste vi kan gjøre er å gi støtte til dem som ønsker endring.

Også i denne saken. Dessverre betyr det at det vil gå sakte og millioner av jenter vil fødes, leve og dø under de mest inhumane livsforhold. Å hate er ikke vår oppgave. Selv ikke forstokkede imamer med holdninger fra middelalderen fortjener vårt hat. Det vil i så fall bare stjele energien vår. Den energien bør heller brukes positivt til å vise solidaritet med og kjærlighet til de grupper som jobber til det beste for kvinners rettigheter under totalitære regimer.

Mener jeg.

Lol. Vet ikke om dette var ment som humor men jeg satt pris på det!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Jester
At noen har ett slikt syn på kvinner (og homofile) i 2013 slår meg som vanvittig.

Trenger ikke engang gå så langt som Islam for å finne slike holdninger, bare å gå tilbake et par dager i media og hilse på denne karen:

pave_frans2_373.jpg

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest Jester

Kvinner som tyr til religion tar del i sin egen undertrykkelse. De kan lære litt av homofile om de ønsker å bryte med de 2000 år gamle retningslinjene for hvordan de skal stå under mannen, som hans eiendel, uten rettigheter.

Mer bokbål og fornuft, så vil alle få en mer likestilt og rettferdig hverdag.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kvinner som tyr til religion tar del i sin egen undertrykkelse. De kan lære litt av homofile om de ønsker å bryte med de 2000 år gamle retningslinjene for hvordan de skal stå under mannen, som hans eiendel, uten rettigheter.

Mer bokbål og fornuft, så vil alle få en mer likestilt og rettferdig hverdag.

Det er lett for mennesker med ateistiske foreldre å si (som meg), men jeg skal ikke gå til de lenger å påstå at jeg hadde vært ateistisk selv om jeg hadde vokst opp med religion. Har du selv konvertert?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Jester
Det er lett for mennesker med ateistiske foreldre å si (som meg), men jeg skal ikke gå til de lenger å påstå at jeg hadde vært ateistisk selv om jeg hadde vokst opp med religion. Har du selv konvertert?
Fant tidlig ut at dette ikke var noe for meg, så jesus røyk sammen med nissen og tannfeen :) Men så har jeg humanetiske foreldre så fikk bestemme selv om jeg ønsket å gå i kirka osv med skolen. Men tror en av de største bidragsyterne var da jeg flyttet fra nord-norge til vestlandet på barneskolen og gikk fra løssluppenhet og uformaliteteter til å plutselig måtte starte skoledagen med oppstilling, salmesyning og tittelerer lærerern som Frøken "Etternavn". Følte alt dette ble stappen ned i halsen på meg uten at jeg fikk bestemme selv og siden skydd det som pesten.

Noen runder vitenskapelig metode har ikke akkurat hjulpet på å tro på Gud, Odin, Tannfeen eller Nissen heller :)

Men avsporing. Var nok litt knapp i innlegget mitt, det ser jeg, men står for det, spesielt mht de underkategoriene som f.eks Jehovas vitne som stengt tatt brennmerker barnet med sin tro som liten, og så holder det gissel igjennom trussler om helvete, utfrysing fra familie og venner m.m. Det skal godt gjøre at den tvilende ungdom som kanskje synes noe skurrer tørr å utforske dette nærmere om alternativet er at familie, nærsamfunn og omgangskrets kutter alle bånd.

Slike fabler og fortellinger er ikke forbeholdt 2013, og det er veldig enkelt å dra fram å plukke de fine sitatene og versene, men kvinner, homofile, slaver m.m slaktes, drepes, spottes og mishandles jevnt og trutt fra perm til perm. Moralsk forkastelig og det enhver vil se på som barbarisk og middelaldersk står fortsatt side om side med det som forkynnes fra en bok (blant flere som vi såvidt tør nevne) uten at det tas skikkelig avstand fra det.

Lots døttre anyone? Eller femtemosebok, den lover jo dødsdom, lemlestelse, eller tvangsekteskap nesten uansett, og kvinner kommer ikke akkurat ut som vinneren. (Hun er jo eiendelen til sin far fram til hun gifter seg) Hvorfor snakker vi ikke om disse tingene som står i samme boka?

13 Når en mann tar sig en hustru og går inn til henne, men siden får uvilje mot henne 14 og skylder henne for skammelige ting og fører ondt rykte ut om henne og sier: Denne kvinne tok jeg til ekte og holdt mig nær til henne, men fant at hun ikke var jomfru, 15 da skal pikens far og mor ta tegnet på hennes jomfrudom og ha med sig ut til porten, til byens eldste. 16 Og pikens far skal si til de eldste: Jeg gav denne mann min datter til hustru, men nu har han fått uvilje mot henne, 17 og så skylder han henne for skammelige ting og sier: Jeg fant at din datter ikke var jomfru; men her er tegnet på min datters jomfrudom. Så skal de bre ut klædet for de eldste i byen. 18 Og de eldste i byen skal ta mannen og gi ham hugg 19 og ilegge ham en bot på hundre sekel sølv og gi dem til pikens far, fordi han førte ondt rykte ut om en jomfru i Israel, og hun skal være hans hustru; han må ikke skille sig fra henne så lenge han lever. 20 Men var det sant, var piken ikke jomfru, 21 da skal de føre henne ut foran døren til hennes fars hus, og mennene i hennes by skal stene henne til døde, fordi hun har gjort en skammelig gjerning i Israel og drevet hor i sin fars hus; således skal du rydde det onde bort av din midte.

22 Når en mann gripes i å ligge hos en gift kvinne, så skal de begge dø, både mannen som lå hos kvinnen, og kvinnen selv; således skal du rydde det onde bort av Israel.

23 Når en pike som er jomfru, er trolovet med en mann, og en annen mann treffer henne i byen og ligger hos henne, 24 så skal I føre dem begge ut til byens port og stene dem til døde, piken fordi hun ikke skrek om hjelp i byen, og mannen fordi han krenket sin næstes hustru; således skal du rydde det onde bort av din midte. 25 Men dersom en mann treffer en trolovet pike ute på marken, og han holder fast på henne og ligger hos henne, da skal bare mannen som lå hos henne, dø. 26 Men piken skal du ikke gjøre noget, hun har ingen dødsskyld; for med denne sak har det sig på samme måte som når en overfaller sin næste og slår ham ihjel; 27 han traff den trolovede pike ute på marken, hun skrek, men der var ingen til å hjelpe henne.

28 Når en mann treffer en pike som er jomfru og ikke trolovet, og tar fatt på henne og ligger hos henne, og nogen kommer over dem,29 da skal den mann som lå hos henne, gi pikens far femti sekel sølv, og hun skal være hans hustru, fordi han krenket henne; han må ikke skille sig fra henne sa lenge han lever. (Voldtekt er ikke et problem her så fremst du ikke blir oppdaget)

Uansett, dette ble en grov avsporing, men det er så uendelig mye å ta av så jeg forstår ikke hvordan f.eks en kvinne kan stille seg bak en bok som ønsker henne død annenhver side for ting vi i dag anser som "livets gang".

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Jester

Og apropos rett til selvbestemt abort, som faktisk, mot vår fatteevne er ulovlig i mange stater i "land and home of the free" og faktisk så nært som Irland!

Uansett, en mann har sagt det bedre en jeg klarer etter at en ung jente døde pga problemer i svangerskapet og fikk ikke lov å ta abort:

Kortversjonen for de som bare vil ha poenget :)

(Ja jeg vet Hitchens, Dawkins, Harris osv er kanskje mer elegant i framføringen, men noen ganger passer dette også)

Kvinner, menn, mørke, hvite, homofile, hetrofile osv fortjener alle tilgang på samme goder og rettigheter, rett til å leve sitt liv slik de ønsker og søke lykke og kjærlighet UTEN at de skal sorteres og rangeres i følge en eller annen gammel bok som er skrevet av noen på 1600 tallet, som igjen påsto de skrev det fra brev fra 400 e.kr som igjen påstås være kopier fra orginalene skrevet på en tid der ingen viste noe om noe annet en hva som var 10km fra husene deres. Analfabeter og "huleboere". Det blir som å tviholde på at jorden er flat, noe de faktisk trodde da. Tiden går videre, ny kunnskap kommer til. Tviholder du på den gamle må du innse at verden ser rart på deg :)

God helg, skal la noen andre få ta over før jeg blir varm :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

  • 2 uker senere...
Det at et demokratisk valgt parti kan uttale noe slikt er så fremmed og uvirkelig for meg at jeg vet ikke hva jeg skal si engang.

"The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter." - Winston Churchill

Winson Churchill har så mange fantastiske sitater at det nesten ikke skulle vært mulig^^

"It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried."

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...