Jump to content

Registration Terms

Retningslinjer som registrert bruker av Fitnessbloggen-forum

Vi i Fitnessbloggen er opptatt av at forumet skal være oppdatert, nyttig og med et interessant innhold. Det er opp til dere brukere å hjelpe oss med å få til dette ved å vise sunn fornuft og god folkeskikk når dere bidrar i vårt forum. Skulle du likevel være usikker, så har vi laget disse retningslinjene som noen ytre rammer for hva vi anser som passende.

Personopplysninger

Fitnessbloggen sin tjeneste er godkjent som ikke konsesjonspliktig hos Datatilsynet. Fitnessbloggen lagrer ingen personopplysninger utover e-postadressen du registrerer deg med. Det er videre frivillig å registrere bl.a. kjønn, interesser og fødselsår. E-postadresser blir ikke utlevert til en tredjepart for utsendelse av informasjon uten brukerens uttrykkelige samtykke.

Fitnessbloggen måler aktiviteten på tjenesten sin ved cookie-teknologi. Det gjør det mulig å se hvilke sider som besøkes mest slik at Fitnessbloggen kan utvide de tilbudene som er av største interesse for brukerne.

Anonymitet

Som registrert bruker hos Fitnessbloggen er du sikret full anonymitet. Ved registrering lager du selv et kallenavn (nic-name) som blir publisert sammen med dine innlegg. 

Oppfølging av forumet (moderering)

Fitnessbloggen sitt forum modereres løpende. Innlegg som vi oppfatter som støtende, sjikanerende, utleverende, i strid med norsk lov eller kort og godt strider mot god folkeskikk, vil bli slettet uten forutgående varsel. Dette skal sikre deg som bruker og forumet som sådan mot innlegg som ikke hører hjemme her. Brukere kan selv moderere sine innlegg i inntil ti minutter etter publisering.

Lagring og viderebruk av innlegg

Da eldre innlegg og historikk er en sentral del av tjenesten som Fitnessbloggen tilbyr, vil innlegg som ikke er fjernet av moderator el. (som beskrevet ovenfor) forblir lagret som en del av tjenesten.

Fitnessbloggen forbeholder seg retten til å uten forutgående varsel å viderebruke spørsmål og svar og andre innlegg publisert i forumet som utgangspunkt, ide eller del av det redaksjonelle innhold som ellers tilgjengeliggjøres på Fitnessbloggen eller Klikk.no sine nettsider og samarbeidspartnere.

Ansvar

Fitnessbloggen tar ikke noe ansvar eller kan på ingen måte holdes erstatningsansvarlig på noen måte når det gjelder ytringer på forumet, innhold i innlegg på forumet, for sletting av innlegg eller annet i forbindelse med driften av dette.

Aksept av retningslinjer

Som registrert bruker av Fitnessbloggen har jeg krysset av for at jeg har lest, er innforstått og vil overholde disse retningslinjene.