Gå til innhold

Er økologisk bedre enn konvensjonell? (Hentet ut fra cøliakitråd)


Anbefalte innlegg

Fortsetter under...

  • Svar 52
  • Opprettet
  • Siste svar

Mest aktive i denne tråden

Mest aktive i denne tråden

Populære innlegg

Hva slags kunnskap sitter du selv på, utover referansene du linket til, som gjør at du føler deg så mye mer kompetent enn de uttalelsene som kommer her fra andre hold? Jeg har selv seks års utdanning

At konvensjonelt landbruk gir mindre avling enn økologisk, og at det ikke er bærekraftig, er direkte feil. Konvensjonelt landbruk gir mer avling, det er derfor vi tar oss bryet med å drifte på denne

Det er ingen tvil om at idèen og tanken bak økologisk matvareproduksjon er bra, men ressursene det kreves for å i det hele tatt utvikle bærekraftige systemer er enorme, og man kan spørre seg om dette

Fra artikkel:

Risikoen for å få en alvorlig næringsmangel er dermed mindre i økologisk enn i konvensjonelt landbruk. Hvis det likevel oppstår, kan økologiske bønder fremdeles korrigere mangelen med gjødselmidler som råfosfat (for P) og mineralgjødsel som ikke inneholder nitrogen. Det hevdes ofte at økologisk landbruk ikke tillater kunstgjødsel, men det er kun syntetisk N-gjødsel det er forbud mot.

Dette utsagnet, for eksempel, faller jo på sin egen urimelighet; Her står det jo svart på hvitt at økologisk landbruk flyter fint og flott på resirkulering av næringsstoffer via bruk av mye husdyrgjødsel og en gjennomtenkt praksis med vekstskifter (noe som er fullstendig normalt også i konvensjonelt landbruk), men om de mot formodning skulle gå på en smell med næringsmangel kan de jo bare gjødsle - med hva som helst uten nitrogen. Plutselig var ikke forskjellene så store allikevel ;)

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingen referanser?

Hvis du hadde tatt deg bryet med å lese den, istedetfor å være så opptatt av å forsøke å "debunke" den, ville du sett at det står nederst: oikos.no finner du en mer omfattende versjon med referanser til publikasjonene vi har bygd denne artikkelen på.

Jeg linket da også direkte til oikos-artikkelen i et av mine svar..

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Anne-Kristin Løes

forsker, Bioforsk Økologisk

Grete Lene Serikstad

rådgiver, Bioforsk Økologisk

Jon Magne Holten

fagsjef landbruk, Oikos - Økologisk Norge

Maiken Pollestad Sele

daglig leder, Oikos - Økologisk Norge

5: Økologisk landbruk er mer klimavennlig

Klimagassutslippene fra økologisk landbruk er gjennomgående lavere enn ved konvensjonell drift. Det viser både svensk, norsk og internasjonal forskning. Hovedårsaken er at mineralsk nitrogengjødsel ikke brukes.

Mer klimavennlig per hva for noe? Per energimengde? Per kvadrat? Ingen presisering, ingen kilder.

Dette var bare eksempler.

Og bare for å gjøre det klart en gang til, jeg betviler ikke at økologisk landbruk er bærekraftig eller at kvaliteten på matvarene potensielt kan være høyere. Jeg betviler at økologisk landbruk gir større avlinger eller at økologisk er veien å gå for å ordne matkrisen i enkelte deler av verden.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Hvis du hadde tatt deg bryet med å lese den, istedetfor å være så opptatt av å forsøke å "debunke" den, ville du sett at det står nederst: oikos.no finner du en mer omfattende versjon med referanser til publikasjonene vi har bygd denne artikkelen på.

Jeg linket da også direkte til oikos-artikkelen i et av mine svar..

Beklager at jeg ikke leste alt pinlig nøyaktig, men det er virkelig ikke min feil at det ikke var noe form for klassisk oppsett av referansebruk slik jeg forventer i ulike artikler. Hadde ikke vært verre enn klipp og lim, så ikke gi meg hets grunnet det. Jeg venter for øvrig på at du skal komme med noe konstruktivt som støtter dine utsagn etter poengene/spørsmål til Mette, Vegard og tho_ols?

P.S. Du kan se deg for god til å bruke hersketeknikk.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kanskje ga jeg folk her for mye kred, virker som om polemikk er "the name of the game" og interessen for en fruktbar meningsutveksling heller laber. ZZzz

Hva slags kunnskap sitter du selv på, utover referansene du linket til, som gjør at du føler deg så mye mer kompetent enn de uttalelsene som kommer her fra andre hold? :) Jeg har selv seks års utdanning innen landbruksfag, inkludert en bachelorgrad, så jeg føler meg kompetent til å ha noen meninger rundt dette.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er ingen tvil om at idèen og tanken bak økologisk matvareproduksjon er bra, men ressursene det kreves for å i det hele tatt utvikle bærekraftige systemer er enorme, og man kan spørre seg om dette i lengden vil være bra for miljøet vårt? Ja økologisk landbruk har vist seg bærekraftig i noen tilfeller, men langt fra alle. Uansett hvordan du vrir og vender på det vil avlingene være færre med dagens økologiske produksjonsmetoder, som er påvist ved flere anledninger.

Forresten, hva er det som er så forferdelig med kovensjonelt dyrket mat? Hvorfor skal vi fikse noe som ikke ser ut til å være ødelagt, når økologiske metoder i flere tilfeller har et høyere utslipp av klimagasser? Hadde vi brukt like mye ressurser på å effektivisere og sikre konvensjonelt jorbruk som vi bruker på utvikling av økologiske jordbruksmetoder ville løsningen på verdens matvaremangel vært innen rekkevidde spør du meg.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fra artikkelen på oikos:

Mens avlingsnivået er noe lavere i økologisk enn i industrielt landbruk i vår del av verden, viser flere undersøkelser i utviklingsland at avlingsnivået økes ved omlegging til økologisk dyrking (Badgley 2007, Pretty 2003, Halberg 2006, de Schutter 2011). Modeller viser dessuten at et globalt skift til økologisk landbruk kan produsere nok kalorier til å fø hele jordas befolkning.

Her i vår del av verden har vi forutsetninger for å gjennomføre både økologisk og konvensjonelt landbruk på optimale måter, her gir konvensjonelt landbruk størst avlinger. I u-land, med dårligere teknologi, gir økologisk landbruk størst avlinger.

Kan vi utifra dette si at økologisk landbruk er best så lenge teknologien er dårlig, mens når teknologien forbedres så vil konvensjonelt landbruk gå forbi og produsere mer effektivt?

Det er også påfallende at de ikke har noen referanser til disse modellene som viser at økologisk er veien å gå for å fø jordens befolkning, spesielt ettersom de indikerer at konvensjonelt landbruk gir bedre produksjon ved god teknologi.

Kanskje ga jeg folk her for mye kred, virker som om polemikk er "the name of the game" og interessen for en fruktbar meningsutveksling heller laber. ZZzz

Så alle som er uenige med deg er ikke interessert i en meningsutveksling? Så langt er det flere her som har kommet med argumenter for sine syn, du har ikke svart på disse med annet enn klipp og lim fra artikler du har lest og påstander om at "informasjonen er lett tilgjengelig for de som vil utfordre fordommer og avdekke myter", en holdning som viser at du selv mener du sitter på en slags fasit.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jester
Hehe, det gjelder å ta noen skritt tilbake og se på det store bildet...Konvensjonell drift er ikke nødvendig for global matforsyning, det er propaganda fra ende til annen. Det er overproduksjon av mat i verden idag, men skjev fordeling og fattigdom gir sult. Dessuten viser studier fra Afrika at økologisk landbruk gir større avlinger enn konvensjonelt. I tillegg er ikke konvensjonell drift bærekraftig, det er dessverre ikke så enkelt som å se på kroner inn og ut her og nu. Det større regnskapet omfatter jordkjemi, vannretensjon, akutt- og langtidsvirkninger av sprøytemidler, genmodifisering og monokultur, etc etc.

Dette er lett tilgengelig info på nett for den som er interessert i å utfordre fordommer og avdekke myter, så her gidder jeg ikke linke til annet enn en kort oversiktsartikkel. Dette er mildt sagt off topic til trådstarter ;)

forskning.no > Fakta, ikke myter, om økologisk landbruk

Skal ikke blande meg inn i hva som er best og spise av økologisk vs konvensjonell osv slik debatten startet. MEN jeg føler meg nødt til å påpeke at økologisk landbruk er ikke mer bærekraftig en konvensjonell, heller tvert om. Dessuten er ikke genmodifisering nødvendigvis et problem, men kan også være løsningen på mange av utfordringene vi står ovenfor.

F.eks er Kasava (Cassava, yuca er andre navn) en meget populær rotgrønnsak som spises i store deler av verden. I Afrika spesielt er denne vidt utbredt. Problemet med Kasava roten er at selv om den er veldig rik på karbohydrater har den lite og dårlig protein. Problemet her er at når de baserer kosten sin på den utvikler de mangelsykdommer pga mangel på protein.

Forskere jobber med å genmodifisere kasavaroten til å få et høyere innhold protein som i tillegg er mer fullverdig. Men det er via genmanipulering.

Detter var egentlig bare som et innlegg til debatten som helhet. Det er ikke svart/hvit at genmodifisering er bad, og økologisk er best på alle områder.

Det som imidlertid stemmer er som du sier at det er ikke matproduksjonen i kvanta som er problemet i dag, men feildistribuering av maten. Per i dag produseres det mat til omlag 8 milliarder mennesker på kloden, og selv om matproduksjonen per nå er høyere en konsumet så sulter over 1 milliard mennesker hver dag. Etterhvert som folketallet øker så vil også antallet som sulter øke, men da fra bunnen og opp. Så vi vil nok ikke nødvendigvis merke allverden så lenge vi har økonomien. Igjen her kan genmodifisering være med på å hjelpe ref. kasava eksempelet.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Skal ikke blande meg inn i hva som er best og spise av økologisk vs konvensjonell osv slik debatten startet. MEN jeg føler meg nødt til å påpeke at økologisk landbruk er ikke mer bærekraftig en konvensjonell, heller tvert om. Dessuten er ikke genmodifisering nødvendigvis et problem, men kan også være løsningen på mange av utfordringene vi står ovenfor.

F.eks er Kasava (Cassava, yuca er andre navn) en meget populær rotgrønnsak som spises i store deler av verden. I Afrika spesielt er denne vidt utbredt. Problemet med Kasava roten er at selv om den er veldig rik på karbohydrater har den lite og dårlig protein. Problemet her er at når de baserer kosten sin på den utvikler de mangelsykdommer pga mangel på protein.

Forskere jobber med å genmodifisere kasavaroten til å få et høyere innhold protein som i tillegg er mer fullverdig. Men det er via genmanipulering.

Detter var egentlig bare som et innlegg til debatten som helhet. Det er ikke svart/hvit at genmodifisering er bad, og økologisk er best på alle områder.

Det som imidlertid stemmer er som du sier at det er ikke matproduksjonen i kvanta som er problemet i dag, men feildistribuering av maten. Per i dag produseres det mat til omlag 8 milliarder mennesker på kloden, og selv om matproduksjonen per nå er høyere en konsumet så sulter over 1 milliard mennesker hver dag. Etterhvert som folketallet øker så vil også antallet som sulter øke, men da fra bunnen og opp. Så vi vil nok ikke nødvendigvis merke allverden så lenge vi har økonomien. Igjen her kan genmodifisering være med på å hjelpe ref. kasava eksempelet.

ang folk som sulter. Det er vel ikke ene og alene pga matmangel. Penger betyr mye

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest ILU
Hehe, det gjelder å ta noen skritt tilbake og se på det store bildet...Konvensjonell drift er ikke nødvendig for global matforsyning, det er propaganda fra ende til annen. Det er overproduksjon av mat i verden idag, men skjev fordeling og fattigdom gir sult. Dessuten viser studier fra Afrika at økologisk landbruk gir større avlinger enn konvensjonelt.

Det er det ingen tvil om!

Det er nok mat til samtlige på denne kloden og mer, råtten logistikk og ressursbruk er grunnen til at det er illusjon om matmangle. Nå skal det sies, det er ett forskerteam på NTNU som driver å regner på akkurat dette med logistikk, mat som kastes, holdbarhet og ikke minst hvordan butikkjedene kan redusere svinnet og få forbrukerne til å spise maten.

De bruker teknologi som RFID, logistikk-planer fra WFP og NATO for å forstå kjeden og hvor ting går galt.

Ett av problemene som er størst er kjedene, som ikke vil gjøre nok for å omdistribuere og planlegge mot optimalt mengde - ut = minst mulig svinn.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jester
ang folk som sulter. Det er vel ikke ene og alene pga matmangel. Penger betyr mye

Matmangel er jo ofte en følge av pengemangel, syntes det kom fram av teksten. Evt mellom linjene.

Men for å spe på så sier statistikk fra Verdensbanken at 1.3 milliarder mennesker har mindre en 1,25 dollar om dagen å leve for. Mindre en 10kr dagen altså.

Selvfølgelig er det en nokså direkte årsak til matmangel

Ellers kan jeg tilføye for kildene sin del at 1 av 7 på kloden sulter daglig i følge FAO (Food and agricultural of the United Nations i sin utredning FAO2010)

Og at hver eneste dag dør 25.000 mennesker av sult, noe som blir ca 9 millioner årlig i følge FN

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Skal ikke blande meg inn i hva som er best og spise av økologisk vs konvensjonell osv slik debatten startet. MEN jeg føler meg nødt til å påpeke at økologisk landbruk er ikke mer bærekraftig en konvensjonell, heller tvert om. Dessuten er ikke genmodifisering nødvendigvis et problem, men kan også være løsningen på mange av utfordringene vi står ovenfor.

F.eks er Kasava (Cassava, yuca er andre navn) en meget populær rotgrønnsak som spises i store deler av verden. I Afrika spesielt er denne vidt utbredt. Problemet med Kasava roten er at selv om den er veldig rik på karbohydrater har den lite og dårlig protein. Problemet her er at når de baserer kosten sin på den utvikler de mangelsykdommer pga mangel på protein.

Kassava krever også ekstensiv behandling før den i det hele tatt er spiselig. Spises den før den behandles er den giftig.

Uansett; Angående GMO så var jeg tidligere ganske liberal på dette området. Man kan spørre seg om det er etisk riktig å holde tilbake denne teknologien når den kan løse verdens matvarekrise i løpet av kort tid. Når det er sagt så var det nylig en konferanse i Roma i regi av International Journal of Arts and Science. Her ble det blant annet diskutert GMO og det faktum at en gigantisk fransk matvareprodusent (Monsanto) holder tilbake data om langtidsvirkningene av GM. Med andre ord potensielt skadelige effekter av genmanipulasjon og genmodifisert mat, dette gjør at jeg sitter litt på gjerdet angående GMO om dagen.

Jeg skal derimot nevne at jeg er usikker på hvilke metoder Monsanto bruker seg av, og at jeg ikke er trygg nok på produksjonsmetoder innenfor genmanipulasjon til at jeg kan uttale meg ytterligere. Men det virker som at man har truffet en hindring på dette feltet.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Matmangel er jo ofte en følge av pengemangel, syntes det kom fram av teksten. Evt mellom linjene.

Men for å spe på så sier statistikk fra Verdensbanken at 1.3 milliarder mennesker har mindre en 1,25 dollar om dagen å leve for. Mindre en 10kr dagen altså.

Selvfølgelig er det en nokså direkte årsak til matmangel

Ellers kan jeg tilføye for kildene sin del at 1 av 7 på kloden sulter daglig i følge FAO (Food and agricultural of the United Nations i sin utredning FAO2010)

Og at hver eneste dag dør 25.000 mennesker av sult, noe som blir ca 9 millioner årlig i følge FN

hvorfor har ikke denne delen av verden klart å holdt følge med resten? dvs de siste 100 årene feks...

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg er nøytral i denne debatten, har ingen egne meninger, men synes det er interessant å lese.

Og jeg er interessert i miljø! Så det hadde vært interessant hvis noen kunne linket til noe som sier at økologisk landbruk faktisk er mindre miljøvennlig enn konvensjonelt, og som også viser hvorfor. Er kapasiteten til økologisk landbruk grunnen? At de må rydde mer land/skog for å produsere det samme? Eller hva er grunnen?

Det har blitt nevnt flere ganger (men uten linker), og for meg har jeg bare vanskelig for å skjønne det. Hvis ett av de viktigste poengene med økologisk er at det ikke brukes kunstgjødsel høres det rart ut at det gir mer utslipp, hvis man tar med hele prosessen. Produksjonen av kunstgjødsel er jo en svært energikrevende prosess.

tho_ols ?

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...

×
×
  • Opprett ny...