Jump to content

Cienfuegos

Members
 • Content Count

  50
 • Joined

 • Last visited

 1. Jeg har ikke tid til å bli mer inngående teknisk akkurat nå, vi får ta det den dagen vi får flertall! Det blir mer og mer tydelig for meg at vi må gå bort fra kapitalismen for å stoppe den negative utviklinga. Jeg har ikke noe fasitsvar, men prøver å komme med gode forslag. Takk for diskusjonen!
 2. Enig. Gikk kanskje litt hard ut. La oss si at det du betaler for den lille hybelen i Vestfold er det den faktisk er verdt, prisen er ikke drevet opp av uhemmet spekulasjon. Da går det fint med ei årlig bruttoinntekt på 1 mill. De som jobber for deg (med deg) er likeverdige medeiere i bedrifta og har selvfølgelig interesse av at flere skal ha arbeid. Utvidelser vedtas i plenum. Vi har gode eksempler på dette i for eksempel Argentina* (og Norge?*). Progressiv skatt har også den virkningen at lønnsnivået i det private holdes nede slik at det offentlige også kan konkurrere om de smarteste hodene og de flinkeste hendene. De aller fleste bedriftseierne i Norge tar nok ikke ut særlig mer enn 1 mill. i årslønn, og det er heller ikke de som er problemet. I tillegg til min vanlige jobb driver jeg et lite forlag sammen med to andre. Selv om det hadde vært artig å tjent litt penger på den virksomheten så er det absolutt ikke pga. profitt vi holder på. Jeg tror heller ikke at vi er noen Messiaser, det er mange som motiveres til "å skape" uten at muligheten til enorm profitt ligger til grunn. Det er forhåpentligvis ikke slik vi oppdras til å motiveres i vårt kjære skolevesen heller. Slik praksisen er i dag så driver staten allerede med ekspropriering med argument om at det er til samfunnets beste. I dag rammer det som regel landbruksareal og "den lille mann". Jeg mener at det er fullstendig legitimt å frata noen det de har erververt på uredelig vis. På Cuba (nei, dette er heller ikke en personlig ledestjerne) ble dette gjort med United Fruit Company (faktisk mot en ganske generøs erstatning) og også i sosialdemokratiet Venezuela der oljeutvinninga ble nasjonalisert. Avretting eller gulag (tipper Rimi-Hagen og Røkke hadde klart seg dårlig der) er selvfølgelig en absurd tanke, også for meg, akkurat som voldelige, hyperparanoide persondiktatur alá Kina eller Sovjet er det. At en grunnleggende tanke om lik fordeling nødvendigvis må føre til dette vitner om den mye nevnte fantasiløsheten, vrangviljen og rabiate propagandaen jeg har nevnt tidligere. Håper du holder deg for god til dette framover (selvkritikk på husmannsånd, tea party og nisselue tas herved ). * http://en.wikipedia.org/wiki/The_Take_(2004_film) *The best known example of a Norwegian worker cooperative is the employee-owned IT company Kantega, which several times has been recognized as one of the 100 Best Workplaces in Europe. PS: fin streikemarkering i dag. Dette var en streik mot akkurat noe av det vi har diskutert, en liten elites adgang til å skvise vanlige lønnstakere. Det er på slike dager en får tilbake troa på menneskeheten.
 3. Jeg har aldri sagt at private ikke skal eie noe eller at staten skal eie alt. Det finnes jo masse virksomhet som ikke nødvendigvis må gå på økologien løs? Landbruk og fiske for eksempel. En god del industri som får energiforbruket sitt metta av vannkraft er også innafor må vites. Jeg har også tidligere skrevet at jeg er hjertelig for å avlønne etter kompetanse og arbeidsbelastning. Denne kan reguleres med 100% skatt på inntekter over 1-1,5 mill for eks. med et tilsvarende generøst bunnfradrag. Et høyt, progressivt skattenivå gagner alle, så lenge pengene brukes fornuftig, og skatten faktisk har en fordelende effekt. Når jeg skrev "frihandelsavtaler" tenkte jeg først og fremst på at de eksisterende avtalene ikke lar fattige land verne om sine interesser, og at de faktisk motvirker miljøtiltak (de kan være konkurransevridende). Har med egne øyne sett hvordan IMF og Verdensbankens "strukturtilpasningsprogram" har ødelagt forholdsvis velfungerende samfunn. I en global økonomi (og økologi) spiller det ikke noen særlig rolle hvor disse 1%'rne kommer fra. Jeg kunne like gjerne skrevet 10% eller 50%, poenget er at jeg nekter å godta at en liten del av verdens befolkning har så uendelig mye mer makt enn resten. Det er grunnleggende antidemokratisk og ensidig negativt. Det kan også være med å forklare hvorfor vi fortsetter med å forgifte havene og fylle atmosfæren med klimagasser, selv om de fleste av oss vet at det er skadelig. Det blir også alt for enkelt at hver forbruker skal ta sitt klima-ansvar, det er her en stat som tør å regulere vil være nyttig. Jeg er vant til at motdebattanter prøver å klistre meg til Stalin-Sovjet og Mao-kina, men så lenge jeg er en varm tilhenger av et folkelig og reellt demokrati framstår det for meg som meget lite treffende. Jeg er for lik fordeling fordi det er beviselig bedre for alle, og for at det gjør det mulig å skape en verden i økologisk balanse, eller ihvertfall redde stumpene. Mulig du fortsatt syns dette er på trynet, men jeg har ihvertfall ikke bidratt til å lage det ekko-kammeret visse andre her inne synes å ønske seg (nei, jeg sikter ikke til deg). "Ren olje" var det en annen som nevnte, linken var ment for vedkommende. Tror det var hun med semikolonen. Lazy Greek out.
 4. Ok da. Yawn, dette blir kjedelig, men jeg gir det et forsøk i full fart: 1. Forby all virksomhet som ubytter mennesker (hva skjedde med menneskerettighetene?) og/eller økologi (unntak kan selvfølgelig gis til infrastruktur og tiltak som gir miljøeffekt på lengre sikt (arbeidsplasser) - her må vi være runde i kantene, litt moro skal vi ha vel? NOT). Kraftige insentiver for fornybare arbeidsplasser gis. Dette innebærer at produksjonen må legges om til å produsere, hold deg fast: Det vi faktisk har behov for! (arbeidsplasser) Maksimer selvforsyningsgraden (arbeidsplasser). 2. Alle "frihandelsavtaler" som setter nasjonale interesser ut av spill (toll, foredlingsrett, internasjonal konkurransevridning etc.) må oppheves med umiddelbar virking. (Se opp for TTIP og TISA i tida framover, dette kan bli katastrofalt). 3. U-landsgjelda må slettes. 4. Nei, det er ikke autoritært å regulere en liten elites skalting og valting med naturressurser og mennesker: Eksproprier driten - 0 erstatning! 5. Vepnede konflikter løses, om nødvendig, gjennom FN - ikke av et østlig eller vestlig imperieprosjekt. Jeg vet at dette er alternativ som er skremmende for de som føler de har en god del å tape, og derfor ganske urealistisk, siden det er de samme som sitter med den økonomiske og politiske makta, men det er ikke umulig. Forandringene må komme nedenfra - demokratisk. Hvis vi fortsetter å strebe etter uendelig vekst i en verden som er endelig (barn og fulle sjømenn) så blir vi nødt til å ta affære, før eller siden (helst før). I Norge befinner mange av oss seg i en kollektiv oljepsykose, og store deler av vesten rangler rundt i tilsvarende ekstraktive evig vekst-psykoser. Da er selvfølgelig vanskelig å løfte blikket, om kun for en stakket stund. Samtidig agiterer store deler av den delvis oljefinansierte miljøbevegelsen for tekniske løsninger kombinert med markedsmekanismer. Ligger noe av bevisbyrden på disse? Hva har de oppnådd, hva har skjedd? (Samtidig som tyskland bygger ut sin fornybare energiforsyning øker de eksporten av kull - i tråd med markedsliberalistisk tankegang). Energiforbruket i den vestlige verden øker, og nei vår oljeutvinning er ikke "rein" ikke lukter det markblomster av oljen vår heller. Hva hadde Norge vært uten oljen? Sverige? Hva vil Norge være uten Oljen etter 2017? New Zealand, bare med 6-timersdag? Her synser jeg selvfølgelig og vedgår at jeg er en liten tanke fordomsfull: Den meget lave troen på landet vårt henger trolig sammen med den Østlandske(?) husmannsånden. Der står den lille mann og speider og lengter mot Brüssel med en våt flekk i trusa fordi Oslo har blitt for lite. -Jeg vil jobbe i Europarådet! -Jeg vil jobbe i NATO! -Jeg vil gi fredsprisen til meg selv! -Lederen i råfisklaget er den største mannen i bygda! -Jeg syns Michelle Obama har så fiiiin kjole! Så viser det seg, korrelasjonen er for stor til at det kan være tilfeldig, at land med størst grad av likhet også har størst grad av innovasjon og produktivitet. Disse landene scorer også høyest på alle andre positive samfunnsområder, utenom selvmord (ja, jeg veit hvorfor, jeg har lest det i en bok). Dette er skrevet med forbehold om at vi vil stoppe klimakatstrofen, jeg vet ikke, er vi enige om det? Og i tilfelle, satser du alle kortene dine på Thorium, og at de som er opptatt av lønnsomhet velger å ta teknologien i bruk før all oljen og kullet er brukt opp? Og evig vekst, det er mulig? Er det bare vi i vesten som skal nyte godt av veksten? Mener du virkelig at det er fortjent at 1% har kontroll på mesteparten av ressursene? Den enes frihet er den andres ufrihet. Jeg kan ikke gå mer detaljert til verks (glemmer til stadighet at jeg egentlig frekventerer denne siden for tips til bedre trening), men som jeg har skrevet tidligere må gamle, urettmessige maktstrukturer mellom personer og nasjoner brytes opp, spekulasjon og asosial virksomhet må beskattes kraftig eller forbys når det er nødvendig. Det er mulig, kapitalisme eller asosialitet er ikke nedfelt i grunnloven (retten til privat eiendom opprettholdes så lenge du ikke bruker den til å utbytte andre). De fleste verdiene vil ikke forsvinne over natta, de vil fordeles, og oljen og kullet - det må ligge, hvis vi skal overleve. Spennende med Syriza (selv om de er for svake på klima) og Podemos for tida. Go, reds! Anbefaler følgende litteratur (tør du?): Wilkinson og Pickett - The Spirit Level, Why Greater Equality Makes Societies Stronger (Ulikhetens pris) Sloan Wilson - Unto others, the Evolution and Psychology of Unselfish Behaviour Klein - This Changes Everything, Capitalism vs the Climate Ren oljeprod. sa du?: Den rene norske oljeproduksjon er en myte - Bellona Myten om den late greker: DEN LATE GREKER - Manifest Analyse Behold (dramatic pause), someone went to college:
 5. Ja, lik fordeling, hvorfor skulle noen være interessert i det? Pussig å se at du stolt hever fanen for våre rike redningsmenn. Ved at du ikke evner å se reelle alternativ til dagens økonomiske system som behandler både folk og naturen som søppel, og tyr til klisjeer som Sovjet og Røkke (som vil stjele fisken vår og har vært med å bygge konsentrasjonsleiren i Guantanamo - godt betalt sikkert?), framholder du din lusne og smålige Tea Party-mentalitet. Ikke rart det går til helvete. At du får lønna di til rett tid hver måned betyr ikke at det er sånn i resten av verden, har du fått med deg hva som har skjedd i EU siden 2008? Hva har gått galt i kapitalismens høyborg? I Norge har vi det (forholdsvis) bra til tross for kapitalismen (vi har greid, og ønsket, å fordele, fram til nå ihvertfall) ikke pga. av den. Jeg tror det kalles sosialdemokrati. Jeg skjønner at du er redd, for du har potensielt mye å tape, men som jeg har sagt tidligere: For størsteparten av verdens befolkning er det ikke sånn. I fare for å gå enda mer i sirkel så takker jeg for meg, happy Tea Party!
 6. Vi har hatt nok vekst (det er det denne tråden handler om). Forskjellene øker i Norge. Det er ensidig negativt, tilogmed for de rike. Hvor mener du grensa bør gå? Snakk for deg sjøl. Solidaritet og medmenneskelighet er en grunnleggende drivkraft bak menneskedyrets moviasjon. Tidligere skrev du "for jeg har aldri diskutert dette med noen som har et argument som ikke utelukkende er basert på urealistisk ideologi." Du er klar over at det var akkurat det som ble sagt da forbud mot barnearbeid og slaveri, stemmerett for kvinner og åttetimersdagen første gang ble foreslått? Jeg kjøper ikke premisset ditt om "sjalusi". Det er rettferdighet det er snakk om.
 7. Fint for deg forresten at du Mon tro om det gjelder alle som lever av å selge arbeidskrafta si verden over?
 8. Jeg lever også av å selge arbeidskraften min, men jeg skylder ikke arbeidsgiveren noe mer enn å gjøre en god jobb for pengene jeg får. Det virker som du mener at jeg bør stå med lua i hånda og være evig takknemlig for at det egentlig er arbeidsgiver som skaper verdiene og ikke kollegene mine og meg? Kan du se for deg at du og de du jobber med eier bedriften du jobber for? Er det i det heletatt mulig? Det er fullt mulig å regulere økonomien uten å ty til rigide og kontraproduktive 5-årsplaner. Det er heller ikke sånn at kapitalisme og markedskrefter er naturlover (helt sant!). Det er ikke tyngdekraften vi snakker om. Vi kan begynne med å forby at kapital brukes til å utbytte andre mennesker eller går på bekostning av økologien. Fram til thoriumen redder oss er dette den beste sjansen vi har. Som jeg har skrevet tidligere her så har det store flertallet i verden alt å tjene på at vi går bort fra den globaliserte kapitalismen og "frihandelen". Maktstrukturene må brytes opp og det er ingenting illegitimt med det så lenge flertallet ønsker det. Det er heller ikke noe galt at folk lønnes forskjellig etter kompetanse og arbeidsbelastning, men forstår jeg deg rett at du faktisk UNNER 1% å eie over 50% av jordens samlede ressurser? Hva, om jeg tør spørre, gjør de fortjent til det? Hvis ikke, hvor går grensa? 4% 8%? 12%? 45%?
 9. Godt spørsmål, har det alltid vært sånn, at det fins 1% med gudegitt hevd til størsteparten av ressursene? Du bringer en stakkarslig husmannsånd til torgs, bruk fantasien litt, så kanskje du ser at det går an å ha demokratisk kontroll over økonomien. Ikke la deg blende av disse fantastiske rike snylterne, "samfunnets støtter", som har tjent seg rike på andres arbeid. Folk er utmerket i stand til å "skape" sine egne arbeidsplasser bare vi får sjansen. Det fins et alternativ, selvfølgelig.
 10. Derfor må vi ta makta fra 1%'erne, vi er tross alt flere enn de!
 11. Det fins beregninger som viser at levestandarden vår må tilbake til 70-tallsnivå hvis vi skal unngå katastrofalt nivå av oppvarming (hvis vi gjør noe drastisk med økonomien i morgen, eller helst i kveld). Hvis du ikke kan finne deg i det, så veit ikke jeg. Du får spørre foreldrene dine, hvordan hadde de det? Hadde vi derimot startet kuttene i 1990 så hadde vi kunnet opprettholdt den levestandarden vi hadde da (det husker tilogmed jeg, sweet times). Kunne ikke drive å fly til USA annahvert år, men det var da faan meg greit det. Hæ? Det er heller ikke snakk om at vi bare skal produsere energien vi bruker på andre måter, vi må bruke MINDRE ENERGI, er det så jævla vanskelig å forstå? Vi kan starte med å produsere maten vår sjøl (landet Norge, ikke deg personlig). Du som er så glad i å reise har kanskje fått med deg at størstedelen av jordas befolkning greier seg på et minimum av fossilt brennstoff? Å legge om til et annet system er meget interessant for en stor majoritet, og som jeg spurte om tidligere, hvem er det som er mest tjent med deregulert kapitalisme? Ser for meg at du står deg som et stort spørsmålstegn om 30 år og lurer på hvorfor alt gikk til helvete. "Klarer oss ikke uten olje i hverdagen", hehehehe.
 12. Du tar feil. Vi overlever ikke mer olje, og det er revnende likegyldig hvor den kommer fra. Hvis vi skal unngå 2 graders oppvarming må vi ha kutta utslippene våre vesentlig innen 2017. Ja, det er 2017 jeg skriver. Da kan ikke vi drive business as usual, det burde alle skjønne. Grunnen til at vi ikke har foretatt de nødvendige kuttene allerede, er at det som må til er så direkte i konflikt med det rådende økonomiske systemet (deregulert kapitalisme) som det går an å være. Du kan være for å bruke siste rest av alt fossilt brennstoff, men da er du også for å ødelegge hele driten (oss). Samtidig kan du tenker over hvem det er som er mest tjent med at vi fortsetter som før. Hvem er det? Canada har også sin "boring langs iskanten" (få tak i olje som tidligere var utilgjengelig - de har funnet ut hvordan de kan knulle oss sidelengs): Nå er der faan meg på tide dere våkner, istedet for å diskutere om endringene er menneskeskapte eller ikke, et barn kan skjønne det!
 13. Anbefalt lesing: Naomi Klein - This Changes Everything http://thischangeseverything.org/
 14. http://www.dagbladet.no/2014/05/20/kultur/5080/landbruksoppgjoret/sylvi_listhaug/regjeringen/33394488/
×
×
 • Create New...