Jump to content

Derp

Members
 • Content Count

  306
 • Joined

 • Last visited

 1. Jeg klarer ikke å se fordelen med å måtte få et brutalt møte med virkeligheten, når man like gjerne kan være ydmyk og høre på folk som allerede har mestret teknikkene. Når det kommer til vektnedgang, så har jeg og de fleste andre som har gjennomført en diett gode erfaringer med å implementere styrketrening fremfor å basere seg på kaloriunderskudd og kardio alene. Det avhenger selvfølgelig av målsetningen, men på generelt grunnlag så vil styrketrening ha en positiv effekt på å endre kroppsammensetningen. Til trådstarter så ønsker jeg deg lykke til med vektnedgangen!
 2. Adamantis; bedreviter og kverulant level 100
 3. Haha, nå må du ikke være så hissig i formuleringene dine La oss alle ta knebøy i skjønn harmoni!
 4. Derp

  Creepy på trening

  Men å dytte han bort fungerte også!
 5. Derp

  Creepy på trening

  Mitt forslag er å si i fra at han skal gå vekk fordi han forstyrrer treningen din. Om han ikke hører etter, så sier du til ham at du kommer til å si i fra i resepsjonen...og om han fortsatt ikke hører etter så sier du i fra til resepsjonisten Der har du ingen grunn til å være sjenert
 6. Derp

  Creepy på trening

  Jesus christ Kondolerer!
 7. Hahaha, grundig og godt forklart! Skal ta til meg at "" og "" ikke er godkjente sjarmør-glis!
 8. Jeg har sett mange fotballspillere som trener knebøy. Tror ikke det er vits å dra alle over en kam. Når det gjelder deg trådstarter, så må du ikke ta deg så nær av slike kommentarer! Noen kommer alltid til å mene noe om deg når du trener på treningssenter, det får du ikke gjort noe med. Det beste comebacket du kan gjøre er nok å ta en ærlig runde med deg selv angående symmetri og styrkeforhold på "underkropp" kontra "overkropp". Er det for dårlig er det bare å rette opp i dette Følg målene dine, og bli god i det du ønsker å bli god i :cool: Synes forøvrig at styrken din er god i de forskjellige baseøvelsene, spesielt med den kroppsvekten. Om de løftene er gjort med god teknikk (under parallell i knebøy) så har du ingenting å tenke på
 9. Jeg hadde så lyst å poste denne videoen! Beklager den ubrukelige og klisjéaktige tankegangen angående folks klesvaner på treningssenteret Carry on!
 10. Hvorfor skal jeg komme til enighet om en feiltolkning av loven? Det er annet ledd i loven som gjelder, og dermed er det galt å benytte sej av tredje ledd vilkårlig bokstav for å bevise at vilkårene ikke er til stede i den aktuelle bokstaven! Oppdraget til politiet er ikke å lokalisere hundene, oppraget er å få kontroll på hundene slik at de kan avverge eventuelle angrep fra to som nevnt antatt farlige hunder. Å ufarliggjøre "jaging" med å kalle det for leking er igjen en total neglisjering av situasjonsforsåelsen til absolutt alle andre enn hundene og de som er på dems parti. Uansett hvor dumt det er å si det, så vil ikke sauene se på det å bli jaget av to store hunder som lek. Det samme vil heller ikke folk flest som blir jaget/lekt med av to ukjente hunder. Hold deg til saken. "Han forteller at politiet rykket ut etter å ha fått melding om at det var to hunder som jaget og angrep sauer i området. Fordi det var snakk om angrep på sau, hadde politiet bevæpningstillatelse, ifølge Strand." Det du gjør i din argumentasjon er å formilde omstendighetene slik at du undergraver alvorligheten av situasjonen som er beskrevet i meldingen og i artikkelen. Alt dette er med på å skape et skjevt bilde av situasjonen til hundenes fordel. Den opprinnelige meldingen gikk ut på at hundene angrep sau, som dannet grunnlaget for situasjonsforståelsen til politiet, jf. "fordi det var snakk om angrep på sau, hadde politiet bevæpningstillatelse". Da er det naturlige oppdraget å stanse hundene fra å angripe sau. Som du selv sier kjører de til stedet for å undersøke saken,der det ikke var noe pågående angrep. MEN da de kontaktet (i presens) eieren av hundene så gikk hundene "Nærmest" til angrep. Derfor ble de skutt. Du beskriver situasjonen ut i fra egen tolkning, som du forøvrig åpenbart anser som fakta. Hvorfor ikke forholde deg til artikkelen og det som står i den? Jeg forstår ikke hvorfor jeg engang orker å diskutere dette da du åpenbart ikke er i stand til å ta innover deg andres synspunkt men heller avviser dem med "tull og tøys" og sinnsyke eksempler som ikke er forenlige med saken i det hele tatt. Jeg melder meg ut av denne diskusjonen, jeg har brukt mer enn nok tid på å danne argumentasjon som går inn det ene øret og rett ut det andre.
 11. De særlige bestemmelsene i § 14, tredje ledd bokstav a-d gjelder bare foran den generelle regelen i annet ledd dersom en av de særlige bestemmelsene dekker situasjonen. Som du selv påpeker så dekker ikke bokstav a til d situasjonen tilstrekkelig, og jeg vil dermed tørre å påstå at den generelle regelen i annet ledd er den som er gjeldenede ut i fra den situasjonen vi har fått beskrevet. Jeg synes forøvrig det er drøyt å legge skylden på politibetjentene for å ha fremprovosert et angrep av hundene, bare de nærmer seg to hunder som befinner seg utenfor eiers område.Nå er det som nevnt fortsatt ikke sagt at de GIKK i mot de to hundene, men at de kom i nærhet eller i posisjon for å kunne observere hundene er det ikke tvil om. Likevel så er jeg ikke i den oppfattelse at dette er å fremprovosere et angrep. Hundene kan ikke lastes for denne episoden, det er det hundeeier i bunn og grunn som må stå til ansvar for da han ikke klarer å holde hundene på eget område. Det er mye å forvente at en hundeeier til enhver tid skal ha kontroll på hundene, men det er et stort ansvar å være eier av to slike hunder og slik er loven. Noe som jeg egentlig er glad for, da jeg personlig ikke synes det er greit at to store hunder skal få løpe fritt dersom eieren er uheldig og mister oversikten. Politibetjentene har fått ett oppdrag, de er ute for å stanse to hunder som jager og angriper sau i området. Da kan de ikke bli sittende i bilen dersom tredjepersons eiendom (husdyr/sau) eller personer i området er truet av to hunder. De skal ha kontroll på hundene, noe som innebærer blant annet at de ikke kan la to antatt farlige hunder løpe av gårde igjen. Da vil det være en dårlig plan å gå mot dem for så å slenge armene over hodet og brøle med sin mest fryktinngytende stemme for å oppnå det eneste mulige resultatet som er at hundene trekker seg unna. Jeg velger å tiltro deg gode kunnskaper når det gjelder hund, men jeg nekter å tro at du kan garantere at den skremmetaktikken fungerer på alle hunder bortsett fra "de sykest, mest mishandlede kamphunder på flekken".Det vil også være en dårlig plan å bli i bilen og miste kontrollen på hundene, fordi man ikke kan følge etter dem og holde observasjon på dem da de blir aggressive. Det er et valg menigmann kan gjøre, men ikke en politibetjent som har som ansvar å beskytte person, eiendom og en persons lovlige interesser (gårdsdrift/sauehold). Om politiets håndtering av situasjonen var kritikkverdig eller ikke er noe som den eminente etterforskningen vil avgjøre. På den måten vil man få saken belyst fra begge parter, samtidig som at man kan kartlegge hendelsesforløpet på en ordentlig måte før man konkluderer med om det som er gjort er kritikkverdig eller ikke.
 12. Jeg vet at du skrev at innlegget kom til å bli surt, men det gir deg ikke rett til å skrive at det andre skriver er dumt. Men nå er ikke det en så brutal fornærmelse at det er noe å henge seg opp i, selv om det kanskje kan hindre enkelte i å delta i diskusjonen fordi de er redd for å bli uthengt for sine uttalelser. De kattene som du nevner har ingenting med saken å gjøre, så det velger jeg å ikke kommentere. Men loven som gjelder får å avlive hunder som jager eller går til angrep på personer eller hunder er hundeloven § 14. Jeg synes det er viktig å trekke frem loven, fordi jeg mener det er den som er det mest rettferdige å ta stilling til i denne saken. Spørsmålene som etterforskningen må ta stilling til blir derfor om inngrepet gikk lenger enn nødvendig for å avverge skade, og om det gikk utover det forsvarlige i betraktning av angrepets farlighet og sauebondens interesser. Jeg er derfor glad for at dette "Vi vet ikke alt"-kortet blir spilt så ofte i denne diskusjonen. Hele den offentlige saksbehandlingen har som prinsipp at alle de berørtes parters synspunkter skal bli hørt, og at saken skal fremstilles på et så objektiv grunnlag som mulig. Dersom man klarer å få folk til å tenke slik i samfunnet forøvrig så føler jeg at vi er på riktig vei med samfunnet. Da vil man være i stand til å løse saker på en rettferdig og rasjonell måte fremfor å handle etter følelser/affekt. Dekkslitasjen og radiokanalen de hører på er uvesentlige for saken. Faktum er at grunnen til at politibetjentene var bevæpnet var at politiet fikk melding om at det var to hunder som jaget og angrep sauer i området. Bevæpningstillatelsen ble nok gitt med grunnlag i blant annet den ovenfornevnte hundeloven § 14 - ikke at de antok at hundene kunne være farlige (selv om det sikkert var med i situasjonsvurderingen deres da de bevæpnet seg). Faktum basert på uttelsen fra politiet er: "Men samtidig som politiet kontaktet eier, begynte de å bevege på seg, og i neste øyeblikk gikk de nærmest til angrep." - dette forteller dermed ingenting om at politibetjentene gikk mot hundene. For meg fremstår det heller som at det var hundene som kom mot politiet. Men hva vet jeg? Når hundene begynte å bevege på seg så måtte uansett politibetjentene ta et valg. Som du selv sier er politiet ment for å ivareta min og andres sikkerhet, til og med sauenes sikkerhet fordi de er sauebondens interesser og de er beskyttet av lov. Da har du endel faktorer å ta stilling til samtidig som hundene løper mot deg. At hundene ble skutt er derfor ikke en overraskelse for meg, spesielt ikke når de ble oppfattet som ekstremt aggressive av politibetjentene. Jeg er enig i at båndet mellom en hundeeier og hund sikkert er sterkere enn båndet en sauebonde har til sine sauer. Men likevel så kjenner jeg mange saubønder (jeg er fra bygda :D) - og det å miste sauene sine er alltid et stort tap for dem. Nå orker jeg ikke å kontakte sauebonder for å finne ut nøyaktig hvordan erstatningsvilkårene er for sau som blir drept, men poenget er at man ikke skal neglisjere verdien sauene har for bøndene. Det er fordi konklusjonen som blir trukket er basert på et for tynt grunnlag og kan derfor ikke forsvares:D Videre så er ikke din tolkning av situasjonen "fakta".. vi vet rett og slett for lite!
 13. Hele språket og innholdet i posten din er gjennomsyret av politiforakt og en snusfornuftig holdning der du uttaler deg om saken som om du satt inne med alle fakta. Det gjør ikke jeg, og det gjør ikke du. Det å skrive at du ønsker at politibetjentene som kjørte over den katten selv burde blitt kjørt over er lavmål. Slik jeg tolker utsagnet ditt "en flokk med sauer" er at sauene ikke betyr noe i denne sammenhengen. Sauebonden ønsker nok ikke at sauene sine skal jages og eventuelt skades av hunder som har rømt hjemmefra. For sauebonden er sauene verdt mye. Om det har oppstått skader eller ikke vil etterforskningen vise. Jeg skal ikke begynne å plukke ut i fra posten din for å peke på flere eksempler, men hele poenget mitt er at man skal være forsiktig med å gå til angrep på andres synspunkter i et diskusjonsforum fordi man tror at man selv har fasiten.
 14. Synes egentlig hele artikkelen på VG er utrolig deprimerende, og jeg oppfatter artikkelen som at den er vinklet utelukkende for å skape en opphetet debatt. Den videoen av Balder som koser med en gris kan de spare seg for, det er så dumt at jeg har lyst til å henge meg selv. Skamløst virkemiddel for å spille på folks allerede opphetede følelser rundt temaet. Hele saken er vinklet til å skape mistillit til politiet - enkelt og greit fordi det generer "klikk" på artikkelen. Det virker som at folk elsker å hate politiet. Jeg er glad for å lese at folk her tenker på at en sak som dette har to sider, og at de heller velger å ha noe tiltro til politibetjentene sin vurdering i situasjonen. La etterforskningen gjøre sitt, så vil man ihvertfall prøve å få rede på hva som har skjedd på et mer objektivt grunnlag som ikke er basert utelukkende på følelser og synsing. Jeg synes det er utrolig synd at VGs journalister bruker sin makt og innflytelse utelukkende for å få mest lesere til sin artikkel fremfor å gjøre folk mer opplyst. Men sånn er verden, synd trist leit.
 15. Haters gonna hate, #swag #yolo
×
×
 • Create New...