Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/20/17 in all areas

  1. 1 point
    PaulM

    Blodtest som beskriver DITT kosthold

    Hei. I din første post står det at blodprøven blir sendt til St. Olavs hospital og Forskningsparken i Oslo. I neste innlegg blir det henvist til Vitas.no og at de jobber for universitetet i Oslo. Som bevis for seriøsitet vises det til at Vitas registrert på NASDAQ. I tredje innlegg kommer det fram at BioActive Foods står bak og at de kan tilby en olje som har gjort mirakler for LSK i 2008-09. Skulle kanskje tro at resten av eliteserieklubbene etter hvert har tatt produktet i bruk, men rask googling gir ikke noe resultat. Mail fra St.Olav sier at en test er utviklet i samarbeid med dem, men ikke hva den analyserer, ikke hvilken nøyaktighet den gir eller hva resultatene kan brukes til. Dette er det BioActive Foods som står for. De har egen forskningsavdeling som dokumenter deres egne resultater, og som de har egeninteresse av å fremstille i et godt lys. Kjære Adrian. Du er en ung ubefestet sjel. Vil foreslå at du konsentrerer deg om Cellokarrieren og overlater sjarlatanvirksomheten til voksne folk. Med ønske om en fortsatt bekymringsfri ungdomstid!
×